Quảng Trị: Rà phá trên 275 triệu m2 đất ô nhiễm bom mìn

Rate this post

Chú thích ảnh
Đội khảo sát kỹ thuật của tổ chức NPA / RENEW diễn quá trình kiểm tra chùm bom khảo sát để lập bản đồ khu vực thẩm định nguy hiểm cần rà phá tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong. Ảnh: Thanh Thủy / TTXVN

Trong tổng số hơn 275 triệu m2 đất đã được phá bom mìn có hơn 152 triệu m2 là diện tích đất ô nhiễm chùm – loại bom có ​​độ sát thương rất lớn còn lại sau chiến tranh, chiếm khoảng 23% tổng diện tích chùm bom ô nhiễm. Tỉnh được xác định trên 53.000 ha ô nhiễm bom. Địa phương phấn đấu đến năm 2025, ô vuông diện tích và chùm bom được khảo sát đạt 62.000 ha, trong đó hoàn thành phá hủy 31.000 ha, tương đương 50%.

To đạt được kết quả trên, tỉnh tập trung nguồn lực phục hồi bom mìn hậu quả. Peace Trees VietNam – Cây Hòa bình Việt Nam (PTVN) là tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ ban đầu được cấp phép (năm 1995) và triển khai hoạt động rà phá bom mìn phục hồi hậu quả chiến tranh tại Quảng Trị. Đến nay, địa bàn tỉnh có 34 tổ chức phi chính phủ và 23 tổ chức quốc tế tham gia khắc phục hậu quả bom mìn.

Tỉnh đã vận hành trên 146 triệu USD từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ cho hoạt động này; trong đó, Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ các tỉnh thông qua các tổ chức phi chính phủ khoảng hơn 91 triệu USD để phá bom mìn. Một số dự án lớn và được hỗ trợ tỉnh như “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu chưa nổ giai đoạn 2021-2025” với số vốn trên 29 triệu USD, do Tổ chức Nhóm Cố vấn bom mìn (MAG) phát triển khai; “Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh (RENEW) – Khảo sát chương trình và rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2022” do Tổ chức Viện hỗ trợ nhân dân Na Uy (NPA) thực hiện với kinh phí gần 13 triệu USD; “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”, do Tổ chức Peace Trees VietNam – Cây Hòa bình Việt Nam thực hiện với kinh phí 10,5 triệu USD.

Quảng Trị là tỉnh có ô bom mìn tỷ lệ cao nhất cả nước với gần 82% trên đất tổng. Bom mìn sót lại sau chiến tranh ở địa phương trên 3.430 người chết, 5.100 người bị thương. Tỉnh hướng đến mục tiêu là đầu tiên của tỉnh trong cả nước “an toàn” không chịu tác động của bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vào năm 2025.

Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Hành động bom mìn của tỉnh, để đạt được mục tiêu này, địa phương tập trung hoàn thành khảo sát, lập bản đồ các khu vực bị ô nhiễm bom mìn để giám sát xử lý; 100% people are used page are knowledge and being protected from the service for life and work an toàn, giảm thiểu tai nạn do bom mìn, vật liệu nổ gây ra …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *