Phục hồi du lịch trong an toàn ứng dụng điều kiện

Rate this post

Hai năm qua, Covid-19 đại dịch như “cơn sóng thần” quét, làm liệt kê hoạt động du lịch toàn cầu. Dịch bệnh diễn biến phức tạp tạo nên nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, gây tác động không nhỏ đến hoạt động và khả năng phục hồi của ngành du lịch.

Du lịch Việt Nam cũng không ngoài cơn khủng hoảng. Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến 2,5 triệu lao động trong ngành du lịch với 800.000 lao động trực tiếp. Khi khởi động lại, nguồn nhân lực đã yếu và thiếu từ trước đại dịch nay lại càng thêm trầm trọng khi có tới 80% lực lượng lao động du lịch hoặc chuyển đổi ngành nghề.

Phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19 trong điều kiện thích ứng an toàn theo hướng tăng lượng du khách và tăng doanh thu là xu thế tất yếu cũng là mục tiêu chung của nhiều nước trong khu vực.

This will be a in the important content at Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam 2022, tổ chức ngày 18/9/2022, tại Hà Nội.

Execute:
Hồng Quyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *