Phát triển du lịch Thủ đô thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Rate this post

(HNMO) – Sáng 20-9, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Trưởng đoàn làm việc với Sở Du lịch về kết quả được xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang, thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội đã chú trọng triển khai, phát huy dân chủ trong các hoạt động của đơn vị, coi đây là nhiệm vụ, giải pháp để tạo ra sự kết hợp , system, phát huy vai trò của bộ quản lý, công việc, của các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính của cơ quan.

Nổi bật là Sở chưa kịp thành lập và toàn bộ sự kiện Ban chỉ đạo quy chế dân chủ, ban điều hành toàn bộ các văn bản để triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức đến đội ngũ cán bộ, người lao động. Ban giám đốc Sở thực hiện công việc tiếp theo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thường xuyên và xuất trình để giải quyết công việc phát sinh, không để kéo dài, tạo thành bức xúc…

Ban giám đốc, Ban giám đốc Sở cũng cấp cao trách nhiệm cho người đứng đầu, gắn kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với các công việc của cơ quan, bảo đảm tập thể quản lý, cá nhân phụ trách. Trong bộ tác vụ, như quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đánh giá bộ phận được thực hiện đúng quy định, nguyên tắc và phát huy dân chủ, thông qua đó tạo ra đồng thuận và cao nhất hệ thống. Công tác thi đua, khen thưởng cũng được quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tạo lực phấn đấu trong toàn đơn vị.

Đáng chú ý, Sở Du lịch đã phát huy dân chủ trong giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao ý thức , trách nhiệm, chất lượng của bộ phận đội ngũ, công việc.

Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang điều chỉnh, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính của Sở, nhất là trong công việc thực hiện “nhiệm vụ kép” , vừa phòng, chống Covid-19, vừa phục hồi và phát triển du lịch Thủ đô thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, như tham mưu, triển khai các sách hỗ trợ chính của ngành Du lịch; triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch, tập trung vào thị trường du lịch nội địa và quốc tế; build Hanoi to point to an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn…

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi về kết quả hỗ trợ người lao động trong ngành Du lịch; about the task group of the set up, công chức, viên chức, người lao động; active of Ban thanh tra nhân dân; tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến ​​nghị của công ty thông qua trang tin điện tử của Sở…

Phát biểu kết thúc buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả được xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở của Sở Du lịch.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, du lịch là một trong những ngành, lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch Covid-19, song Đảng ủy, Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn cùng đội ngũ cán bộ, người lao động của sở đồng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ đó, ngành Du lịch Thủ đô đã được phục hồi sức mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước tính đạt 8,61 triệu lượt, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đưa ra tổng thu từ ngành Du lịch ước đạt 25,2 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của Sở Du lịch trong công việc cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, Sở niêm yết công khai 26/26 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết trên Công ty dịch vụ thành phố; đồng thời xây dựng tổng đài tiếp nhận và giải đáp về thủ tục hành chính.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Sở Du lịch cần theo dõi kết quả của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tiếp tục Nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm mới du lịch, đặc sắc của thủ đô hiến tặng năm văn bản.

Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố cũng đề nghị Sở Du lịch tiếp tục hát các văn bản của Trung ương, thành phố về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở , mount with the Header title. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bởi chỉ số cải cách hành năm 2021 của đơn vị xếp thứ 14/22, cơ quan tương đương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ban chỉ đạo Sở Du lịch quan tâm xây dựng Đảng bộ, các đoàn thể chính trị – xã hội trong sạch, mạnh mẽ, làm cơ sở để xây dựng bộ máy, người lao động Sở Du lịch đoàn kết, hệ thống nhất; từ đó nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng tầm là trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *