Phát triển điện tử, thương mại biên giới tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030

Rate this post

(CTTĐTBP) – Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1707 / QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống thương mại, thương mại điện tử (TMĐT) và thương mại biên giới (TMBG) tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 ”.

Thương mại điện tử là xu hướng chung của hội nhập

Theo Đề án này, trong những năm qua, kinh tế tỉnh luôn tăng trưởng cao, đã trực tiếp thúc đẩy nhu cầu sử dụng của người dân tăng nhanh. To đáp ứng nhu cầu sử dụng nội dung, hệ thống thương mại có bước phát triển tương đối, cơ bản bảo đảm phục vụ tốt như yêu cầu sử dụng của nhân dân. Tuy nhiên, hiện tại hệ thống thương mại phát triển trên địa bàn tỉnh còn những bất cập như: tự phát, thiếu cơ sở hạ tầng; chưa được tổ chức thành hệ thống, mạng lưới; Người quản lý còn chưa chặt chẽ và thiếu những điều kiện, yếu tố phát triển thuận lợi, yêu cầu được sắp xếp lại để quản lý nhằm phát huy vai trò của nhà bán hàng, bán lẻ với quá trình phát triển ngành thương mại Nói riêng và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói chung.

Cùng với xu hướng phát triển nghệ thuật số, TMĐT là xu hướng chung của hội nhập. Đặc biệt, trong tiên cảnh đại dịch Covid-19 phát sóng trên toàn thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực, phát triển TMĐT là một hướng đi đúng đắn, an toàn để duy trì hoạt động kinh tế, góp hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong và ngoài nước theo hình thái mới. Bên cạnh đó, TMBG hoạt động của tỉnh chưa đạt được kết quả như mong muốn; the song the window pair is not a root of the same set between 2 inside; chính sách khuyến khích phát triển, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu chậm; Kết cấu tầng TMBG chưa đáp ứng được so với yêu cầu của người thực hiện và chưa phát huy được chức năng. Hoạt động lậu qua biên giới vẫn còn tồn tại, ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.

Do đó, việc phát triển hệ thống thương mại, TMĐT, TMBG trên địa bàn tỉnh là yêu cầu bắt buộc nhằm tăng cường các chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân. Trong đó, sẽ tổ chức sắp xếp tập trung, đầu tư, nâng cấp mạng lưới hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại; chủ động thu hút các nguồn lực, khai thác các chức năng, lợi ích của các tỉnh để phát triển TMBG cũng như phát triển các hoạt động kinh tế số, TMĐT thu phí với các tỉnh, thành phố lớn của cả nước và theo xu hướng chung của thế giới.

Quan điểm phát triển của tỉnh

Quan điểm của Bình Phước là phát triển thương mại, dịch vụ kịp thời để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân; tập trung vào các lĩnh vực phân phối, bán lẻ, vận tải, hậu cần. Thu hút đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ như: Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ đầu mối, nông thôn; phát triển TMBG mount with an ninh, nâng cao đời sống của dân cư khu vực biên giới.

Ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nhanh TMĐT trên cơ sở huy động tối đa mọi nguồn lực, dựa trên nền tảng số, công nghệ mới; coi TMĐT là công cụ quan trọng để hiện đại hóa lĩnh vực thương mại của các tỉnh, thành phố lớn của cả nước trong giai đoạn tới. Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển TMBG; nâng cao đời sống của dân cư khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới. Huy động các nguồn lực cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất, chế biến, xuất khẩu biên mậu các mặt hàng có giá trị gia tăng, các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh của tỉnh nhằm mở rộng quy mô thương mại .

Mục tiêu có thể đến năm 2025 và năm 2030

Theo đó, mục tiêu của tỉnh đề ra: Phát triển hệ thống thương mại tăng trưởng về quy mô, bảo đảm hỗ trợ, gắn kết giữa sản xuất với thương mại và nhu cầu của người dân; ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ phát triển mạnh mẽ TMĐT của các tỉnh theo hướng hiện đại, kính cận với các tỉnh, thành phố lớn của cả nước trong giai đoạn đến năm 2030.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và dịch vụ sử dụng đến năm 2025 đạt khoảng 79,235 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 10,34%. Đến năm 2030 đạt khoảng 151.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 2026-2030 đạt 13,5-17%.

Đến năm 2025, hàng hóa qua kênh TMĐT sử dụng 5% và đến năm 2030 là 10% trên tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ sử dụng tỉnh; hàng hóa qua kênh thương mại hiện đại đến năm 2025 chiếm khoảng 25% và đến năm 2030 chiếm 35% so với mức tổng bán lẻ hàng hóa dịch vụ sử dụng tỉnh.

Tập trung phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, khu mua sắm tập trung tại thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long, thị xã Phước Long, các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, Hớn Quản, Phú Riềng trong giai đoạn 2022-2025 và tiếp tục phát triển tại huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập trong giai đoạn 2026-2030.

Phát triển chợ đầu mối sản xuất với hình thành Trung tâm dịch vụ hậu cần của tỉnh đóng vai trò dự trữ, chế độ, bảo quản quản lý trung chuyển hàng hóa từ khu vực Trung, Tây Nguyên phục vụ từ xa cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận.

Phát triển các cửa hàng thương mại gắn kết với các khu vực, cụm công nghiệp, cửa khẩu; đầu tư xây dựng mới và cải tiến, nâng cấp nông thôn đạt chuẩn theo quy định. Đẩy mạnh phát triển các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh tại các huyện, thị, thành phố.

Tổng kim ngạch xuất khẩu biên mậu giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 900 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,3%; giai đoạn 2026-2030 đạt 1.800 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,5%. Tổng kim ngạch nhập khẩu biên mậu giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 1.650 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11%; giai đoạn 2026-2030 đạt 3,150 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2%.

Triển khai nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Tiến – Bù Đốp lên thành cửa khẩu chính, cửa khẩu Hoàng Diệu lên thành cửa khẩu quốc tế; to set up the password Ô Huýt (Đắk Ơ) – Bù Gia Mập, địa điểm X16 thành cửa sổ chính Lộc Tấn.

Phát triển cấu trúc hạ tầng tại khu vực biên giới: cầu, đường, kho bãi, bãi cạn, Trung tâm logistics… Triển khai xây dựng hạ tầng 3 cửa khẩu Hoàng Diệu, Tân Tiến, Lộc Thịnh. Đầu tư xây dựng nhà làm việc và nhà ở cho các chức năng ở cửa khẩu và đường ngắn mở biên giới, quốc gia môn học và các chức năng khác theo quy định.

Tăng cường thu hút các nguồn vốn cho phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, Chợ đường biên; Khu Thương mại – Dịch vụ – Công nghiệp cửa khẩu Hoàng Diệu, Lộc Thịnh, Tân Thành…; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các loại dịch vụ tại cửa khẩu, tập trung vào kho bãi, logisitics dịch vụ, tài chính… theo quy hoạch khu chức năng của các cửa khẩu. Tập trung thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng, tăng cường lắp đầy tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư góp phần thúc đẩy phát triển thương mại biên giới.

Hoàn thiện mạng lưới giao diện kết nối tới các cửa khẩu; nâng cấp các tuyến đường xuống cấp tạo sự thuận lợi trong kết nối, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *