Phát huy hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Rate this post

Xác định kinh tế tập đoàn là đòn tấn công thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, đóng góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận có nhiều cơ chế, sách chính và tập tin nhiều nguồn hỗ trợ đầu tư cho kinh tế tập tin. Cùng với sự nỗ lực của các xã hội, tổ hợp tác…, hiệu quả phát triển của kinh tế tập có nhiều khởi động, tạo sức mạnh lan tỏa lớn ở địa phương.

Chú thích ảnh
Người dân ở phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm xây dựng vườn nho theo tiêu chuẩn VietGAP.

Jump out of the kinh tế file

Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận, toàn tỉnh có trên 100 hợp tác xã; trong đó có 97 xã hợp tác đang hoạt động với điều kiện vốn trên 127,8 Tỷ đồng. Hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có 75 hợp tác xã, chiếm trên 77%; 7 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, chiếm trên 7%; 6 hợp tác xã kinh doanh dịch vụ tổng hợp, chiếm trên 6%; lĩnh vực vận chuyển có 6 xã hội hợp tác, sử dụng trên 6% và 3 nhân viên tín dụng. Đến tháng 8/2022, các xã, tổ hợp tác có trên 18.800 thành viên, ước tính đến cuối năm 2022 có khoảng 18.990 thành viên tham gia.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù có nhiều khó khăn tác động, thế nhưng hoạt động kinh tế tập trung ở Ninh Thuận vẫn duy trì và phát triển ổn định, quy mô sản xuất được mở rộng. Một số kiểu mới hoạt động kiểu xã hợp tác mô hình có hiệu quả, được nhân rộng; liên kết giữa các xã hội hợp tác và với các tổ chức kinh tế khác bước đầu có sự phát triển.

Ngoài công việc đẩy mạnh thông báo phổ biến Luật Hợp tác xã, đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ xúc tiến thương mại, chuyển giao khoa học công nghệ…, time qua, UBND tỉnh Ninh Thuận còn hỗ trợ, bổ sung kinh phí 8,9 Tỷ đồng / 20 tỷ đồng từ vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế độ biến sản phẩm cho 12 hợp tác xã; đồng thời bổ sung 5 tỷ đồng cho các công ty kế hoạch địa phương của năm2022 để hỗ trợ cho các tác giả trên địa bàn.

Có được đầu nguồn, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác ở Ninh Thuận chủ động mở rộng quy mô sản xuất, nhiều mô hình sản xuất cánh đồng lớn, Ống tiết kiệm nước, trồng rau, trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao… được định hình thành và liên kết xuất theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể, Ninh Thuận đang có 54 hợp tác xã của nông nghiệp sản xuất liên kết với thực hiện nông nghiệp và hướng đến xây dựng chuỗi giá trị đóng kín từ đầu dịch vụ đến biến chế và tiêu thụ sản phẩm cho gia đình tăng sản phẩm giá trị.

Điển hình như: Mô hình liên kết theo chuỗi giá trị lúa với 37 tác giả xã tham gia, nâng cấp thu nhập quân đội cho các thành viên lên 50 triệu đồng / ha; mô hình liên kết theo dây măng tây xanh có 4 hợp tác xã cùng liên kết, hợp tác với các công ty thu mua, tạo doanh nghiệp quân bình đạt khoảng 700 triệu đồng / ha, lợi nhuận bình quân khoảng 500 triệu đồng / ha / năm; mô hình liên kết sản xuất giống ngô với diện tích 250 ha, lợi nhuận bình quân khoảng 40 triệu đồng / ha; hay dưa lưới mô hình ứng dụng công nghệ cao; mô hình cánh đồng lớn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP… mang lại lợi nhuận đáng kể cho các công ty hợp tác.

Một số tác giả được thành lập mới thông qua tài trợ của các tổ chức quốc tế, hoạt động theo chuỗi giá trị nông nghiệp cũng đạt được kết quả tích cực, góp phần thay đổi sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dùng dự án dân tộc như: Mô hình liên kết theo chuỗi giá trị do KOICA và Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) hỗ trợ; mô hình theo chuỗi giá trị tại Hợp tác xã nho Evergreen Ninh Thuận Dự án Phát triển hợp tác xã Việt Nam (VCED) do Chính phủ Canada tài trợ và tổ chức SOCODEVI thực hiện…, góp phần nâng cao thu nhập cho thành xã viên.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, doanh thu quân đội của mỗi hợp tác xã năm 2022 ước đạt 2,3 Tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2021; trong đó doanh thu đối với các thành viên ước đạt trên 1,7 tỷ đồng / năm, tăng 2,9% so với năm 2021; Lợi nhuận bình quân ước đạt 225 triệu đồng / hợp tác xã, tăng 2,3% so với năm 2021; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong xã hội ước tính đạt 58 triệu đồng / người / năm, tăng 16% so với năm 2021.

Đối với hợp tác tổ, ước tính đến cuối năm 2022, tỉnh có tổ hợp tác khoảng 990 đang hoạt động. Doanh thu quân đội của tổ chức hợp tác năm 2022 ước tính đạt 250 triệu đồng / năm, tăng 4,2% so với năm 2021; Lợi nhuận bình quân ước đạt 68 triệu đồng / năm, tăng 4,6% so với năm 2021.

Tạo đà cho kinh tế tập có thể phát triển mạnh

To kinh tế tập hợp phát triển mạnh và vững chắc trong giai đoạn mới, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung thực hiện các hỗ trợ chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã. Theo đó, mục tiêu mà tỉnh Ninh Thuận đặt ra đó là phát triển kinh tế tập tin, hiệu quả góp phần tạo ra công việc, tăng thu nhập cho người dân; đồng thời thúc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; phát triển thành viên thông qua thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá nhân cùng tham gia.

Song song đó, tỉnh tiếp tục xây dựng các liên kết sản xuất mô hình với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; từng bước thành các cụm sản xuất công nghệ cao gắn với công nghệ biến, tiêu thụ, đưa ra tập tin, hợp tác xã thoát khỏi những yếu tố kém hiện nay và tiến tới có tỷ lệ ngày càng lớn trong GRDP của nền kinh tế.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, trong năm tới (2023), tỉnh Ninh Thuận phấn đấu vận hành, thành lập mới khoảng từ 10 – 12 hợp tác xã và khoảng 20 – 25 tổ hợp tác; in that the field of the field has from 6 – 7 HTX and khoảng 10 – 15 nhóm hợp tác được thành lập mới. Bên cạnh đó, thu hút lượng thành viên mới khoảng từ 310 – 330 thành viên; trong đó có khoảng 100 – 150 thành viên hợp tác xã và khoảng 100 – 150 thành viên tổ hợp tác.

Đồng thời, phấn đấu doanh thu bình quân của mỗi hợp tác xã đạt từ 2,3 – 2,4 Tỷ đồng / năm; doanh thu của mỗi tổ hợp tác đạt khoảng 260 – 270 triệu đồng / năm; thu nhập bình quân của mỗi hợp tác xã đạt khoảng 230 – 240 Triệu đồng / năm, tổ hợp tác đạt khoảng 70 – 80 Triệu đồng / năm.

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp thu mua sản phẩm nha đam (cây lô hội) tại vùng trồng cho xã viên hợp tác xã ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, bên ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã cũng như chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ / TW ngày 16/6 / 2022 of Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục thay đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tế bào trong giai đoạn mới, tỉnh sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả của các sách hỗ trợ kinh tế tế bào chính can, xac minh, built and shape to the chain links on all of the lĩnh vực, hỗ trợ tăng cường liên kết về kinh tế giữa các xã hội với nhau và giữa các xã hội hợp tác với các tổ chức kinh doanh khác nhau nhằm mục đích huy động tối đa các nguồn lực cho sự phát triển.

Đồng thời, tỉnh cũng thành các chuyên canh, sản phẩm hóa đa dạng; khuyến khích các tác giả hỗ trợ mạnh mẽ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất gắn với bảo quản và biến chế; định hướng các tác giả xây dựng phương pháp sản xuất có thể để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, bảo đảm an toàn xác thực, đáp ứng yêu cầu của trường hiện nay.

Tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý, toàn bộ sự kiện, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của xã hội máy; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, Luật Hợp tác xã, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kinh tế tập thể; đồng thời ban hành chế độ tài trợ để xử lý các xã hợp tác, tổ hợp tác… phạm vi Luật Hợp tác xã.

Trước mắt, UBND tỉnh kiểm soát tập hợp tình hình hoạt động của xã, người hướng dẫn các xã không ngừng hoạt động, thực hiện liên tục; tăng số lượng và đảm bảo chất lượng hợp tác xã thành lập mới, thu hút thêm thành viên tham gia vào xã hội; tăng điều lệ vốn, từng bước mở rộng hoạt động của các tác giả.

UBND tỉnh đề nghị Liên minh Hợp tác xã và các ngành liên quan rà soát lại đội ngũ làm quản lý tại các xã để điều chỉnh hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động tác xã; khuyến khích các tác giả xã hội ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất để thực hiện vai trò yêu cầu kết nối, hướng dẫn nông dân trong sản xuất, quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm . Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền cho xã hội, tổ hợp tác nâng cao năng lực quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh để phát triển một cách vững chắc, hiệu quả theo đúng Luật Hợp tác xã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *