Nước tài nguyên quy hoạch phải làm rõ hơn các giải pháp về môi trường bảo vệ

Rate this post

Ngày 16/9, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng thẩm định Quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã họp dưới chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng.

quy hoach tai nguyen nuoc phai lam ro hon cac giai phap ve bao ve moi truong hinh 1

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Trình bày về quá trình triển khai lập quy hoạch, Tổng cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường Châu Trần Vĩnh cho biết, cơ quan quản lý chỉnh sửa, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng the water and nhu cầu sử dụng nước trong kỳ quy hoạch, được tổng hợp từ thông tin, số liệu của hồ sơ khoảng 7.490 chứa (dung tích trên 50.000 m3 trở lên); 35.900 khai thác công trình, sử dụng khác nước; Hồ sơ vận hành dữ liệu của hơn 130 chứa trong 11 hồ sơ liên kết vận hành quy trình chứa và hồ sơ khoảng 200 chứa khác được cập nhật thường xuyên, liên tục trên web trang của Bộ Tài nguyên và Môi trường; số lượng trắc của gần 1.000 điểm trắc nước dưới đất.

Bộ tài nguyên và môi trường cân bằng toán học bằng nước (cung-cầu) cho 19 vùng sông và 6 vùng kinh tế (theo cả năm, mùa lũ, mùa cạn). Trên cơ sở đó, đánh giá mức độ thiếu nước, khả năng trả lời và mức độ căng nguồn nước đến các nhà cung cấp nước.

Trình bày báo cáo thẩm định quy hoạch, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, quy hoạch cơ bản có thể chủ trương hóa, đường ngắn, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý , khai thác, sử dụng, bảo vệ, phòng, chống và phục hồi hậu quả tác hại do nước gây ra.

Định hướng của quy hoạch tuân thủ theo quan điểm một cách quán triệt, xuyên suốt, rõ ràng và đầy đủ, bám sát quy hoạch mục tiêu. Các định hướng dựa trên cơ sở học và thực thi, đầy đủ và khả thi, bám sát mục tiêu ra…

Sau khi thảo luận, Hội đồng đã bỏ phiếu về hồ sơ quy hoạch với kết quả 100% ý kiến ​​thông qua.

quy hoach tai nguyen nuoc phai lam ro hon cac giai phap ve bao ve moi truong hinh 2

Theo Phó Thủ tướng, nước quản lý tài nguyên không chỉ là vấn đề quốc gia mà được cả thế giới quan tâm, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là quy hoạch rất quan trọng, mức độ phân loại cao, tổ chức thực hiện lần đầu tiên. Nước quản lý tài nguyên không chỉ là vấn đề quốc gia mà được cả thế giới quan tâm, nhất là trong tiền cảnh biến khí hậu ngày càng phức tạp. Do đó, chúng tôi xác định phải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng sớm quy hoạch này để bảo đảm hiệu quả nước quản lý mục tiêu.

Phó nêu tên rõ ràng, Hội đồng đánh giá chuẩn công thức cao, được xây dựng trong quy hoạch. Nội dung cơ bản phù hợp với nhiệm vụ được thủ tướng phê duyệt, bảo đảm thực hiện, có tầm nhìn, rút ​​kinh nghiệm quốc tế; đã nêu rõ 5 big direction, 7 group solution.

Nêu rõ cơ quan quản lý chỉnh sửa cần tiếp tục tiêu chuẩn các ý kiến ​​để hoàn thiện quy hoạch, Phó Thủ tướng lưu ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các số liệu, quán bảo mật. Quy hoạch phải làm rõ hơn các giải pháp về môi trường bảo vệ, nhất là bảo vệ chất lượng nguồn nước, như giải pháp đối với trạng thái nước sông Hồng xuống thấp, giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng, hạn hán ở miền Trung, nhập mặn ở ĐBSCL. Môi trường bảo vệ giải pháp là đầu hàng, nêu rõ ràng Thủ tướng, giải pháp không chỉ một bộ, ngành mà phải tổng thể.

Cho rằng cần bổ sung thêm danh sách các hồ sơ chứa như một số ý kiến ​​phát biểu, Phó Thủ tướng lấy ví dụ vùng ĐBSCL cần phải quy hoạch thêm một số hồ chứa quy mô đủ lớn để góp phần cho nguồn nước chủ động, ứng phó hạn hán trạng thái, nhập khẩu mặn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *