Not to make up khiếu nại tại các dự án biển xã Điện Bàn

Rate this post

Mới đây, Bộ Xây dựng có công văn 4276 gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn các quản lý dự án chi tiết 1/500 dự án tại khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP. Hội An.

Không để năng khiếu kiện ở các dự án biển xã Điện Bàn - Hội An - Ảnh 1.

Bộ Xây dựng yêu cầu triển khai các dự án cần tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở, lâm nghiệp, môi trường tài nguyên và hải đảo.

Cụ thể, báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, quy hoạch chung các khu vực biển từ huyện Điện Bàn đến TP.Hội An có quy định lập quy hoạch là 1.586,6 ha, được duyệt tại Quyết định số 603 / QĐ-UBND ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Quy hoạch chung 603), nhằm mục đích hóa quy hoạch Bàn hướng phát triển du lịch và dân cư ven biển từ huyện Điện (nay là thị xã Điện Bàn) đến thị xã Hội An (nay là TP.Hội An), UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2240 / QĐ-UB ngày 16/6/2003 và điều chỉnh hoàn thiện tại Quyết định số 1527 / QĐ- UB ngày 15/4/2004 (gọi tắt là Quy hoạch du lịch 2004).

Tổng quy mô diện quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt khoảng 1.288,5ha / 1.586,6ha, chiếm 81,2% tổng diện tích, cơ bản phủ kín diện tích của Quy hoạch chung 603, còn lại is the bottom of the general item, cây xanh dọc trục giao thông, ven sông, ven biển; bãi cát, mặt nước.

Ngoài ra, khu vực cũng thu hút tổng cộng 63 dự án theo Quy hoạch du lịch 2004. Các dự án xây dựng xong, đưa vào hoạt động và hình thành cơ sở theo định hướng Quy hoạch du lịch 2004.

Bộ xây dựng cho biết, tại khoản 4 Điều 29 Luật quy hoạch đô thị năm 2009 “Đồ án hoạch định khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết “.

Tuy nhiên, khu vực 1.586,6ha thuộc phạm vi Quy hoạch chung 603 đã cơ bản phủ kín quy hoạch chi tiết 1/500 các chức năng; các tư vấn dự án đã được xác định và kêu gọi từ năm 2004; các dự án đã đi vào hoạt động trả lời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tổ chức lập quy hoạch khu vực 1.586,6 ha thuộc 2 đô thị (Thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An) theo Luật Xây dựng hiện hành không phải là căn cứ để lập quy hoạch chi tiết và xác định dự án đầu tư.

Không để năng khiếu kiện ở các dự án biển xã Điện Bàn - Hội An - Ảnh 2.

Khu vực thu hút tổng cộng 63 dự án theo Quy hoạch du lịch 2004

Vì vậy, theo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm và chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã phê duyệt trên cơ sở hoạch định chung 603. quy tắc không thay đổi không gian định hướng, chức năng sử dụng đất và quy hoạch chỉ của Quy hoạch chung 603 được phê duyệt.

Bảo đảm công khai, minh bạch, đồng ưu tiên lợi ích, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đang sinh sống trong khu vực; not to do se duyên. Bên cạnh đó, việc triển khai các dự án cần tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở, lâm nghiệp, môi trường tài nguyên và hải đảo.

Đồng thời, bảo mật thống nhất giữa các quy hoạch cấp độ, đồng bộ kết nối về tổ chức không gian, kiến ​​trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường giữa quy hoạch chung 603 với Quy hoạch đô thị của TP. Hội An, thị xã Điện Bàn (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu) đang được triển khai lập, phê duyệt theo quy định của pháp luật về thị trường quy hoạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *