Nhận giá trị, bảo mật và phát huy Quần thể di động Thương mại Vân Đồn

Rate this post

Chú thích ảnh
Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tinh Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá toàn diện về vị trí, vai trò, quy mô, nghĩa, giá trị của Quần thể di động Thương mại Vân Đồn qua các thời kỳ lịch sử; bổ sung căn cứ khoa học phục vụ cho nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học Quần thể di chuyển lịch sử Thương mại Vân Đồn đề xuất xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

Phát biểu ngữ, Phở Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy nhấn mạnh: Kết quả chuyên môn của Hội thảo sẽ đóng góp các phần tuyên truyền, giáo dục truyền thông lịch sử và những giá trị văn hóa tiêu biểu của Quảng Ninh – area đất “địa linh, nhân kiệt” và thương mại quốc tế Vân Đồn – một trung tâm kinh tế, đối ngoại quan trọng hàng đầu của đất nước. Các ý kiến, tham khảo tiếp tục sáng kiến ​​những luận cứ khoa học, tạo hành lang pháp lý cho công việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản; rút ra các tri thức, kinh nghiệm quý cho công việc quy hoạch, xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển và phát huy có sẵn các chức năng, định hướng phát triển của Quảng Ninh gắn với các sản phẩm giá trị. Đồng thời, đưa ra Khu kinh tế Vân Đồn – một trong hai mũi khoan của Quảng Ninh, sớm trở thành Khu kinh tế tri thức có khoa học chế độ và công nghệ cao, một đô thị biển thông minh, xanh, sạch; một không gian sinh thái văn hóa tiêu biểu, là vùng năng lực phát triển của Quảng Ninh, vùng duyên hải Đông Bắc và đất nước; liên kết chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn, phát triển văn bản hóa, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện của Quần thể di động Thương mại Vân Đồn (về cảnh quan và môi trường, lịch sử, giao thương hàng hải, giao lưu kinh tế, văn hóa and thiên nhiên tài nguyên, địa chỉ định vị, các vấn đề liên quan đến con đường giao thương hàng hải, kinh tế biển, quân sự …) để xác định các năng lực phát triển của phương pháp gắn kết với các giá trị di sản, góp phần phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế – xã hội địa phương nói chung; Nghiên cứu, xác định phạm vi không gian di động.

Hội thảo nhận hơn 30 bài viết tham khảo của nhóm chuyên gia, chuyên gia quốc tế (Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ); of the base of the Nghiên cứu Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và địa phương.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim – Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia nhận định: Là một thương mại lớn, hoạt động liên tục, Vân Đồn có vai trò kinh tế, chính trị hết sức quan trọng. nghiệp phát triển, thiết lập và mở rộng các mối quan hệ, bang giao của quốc gia Đại Việt. Cùng với hệ thống tàu biển, Thương cảng Vân Đồn còn có sự liên kết chặt chẽ với các bến tàu, đảo ven bờ, các cửa sổ vùng biển với vùng Vạn Ninh, Móng Cái, Quảng Yên, Cát Bà và làng nghề truyền thông Hệ thống như: nghề đóng thuyền, nghề dệt, chế tác gốm sứ, ngọc trai, làm nón, chế biến thủy hải sản … cùng nhiều ngành, nghề thủ công khác trải dọc vùng duyên hải và tập trung ở châu thổ sông Hồng . Thương mại Vân Đồn trở thành địa bàn có chiến lược vị trí không chỉ với vùng Đông Bắc mà còn là trọng tâm bảo đảm an ninh cho kinh đô Thăng Long và đất nước.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài – Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia: Các phương án quy hoạch, bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị của Quần thể di chuyển Thương mại Vân Đồn phải được set in view and master is to play huy di tích giá trị để từ đó xây dựng luận cứ khoa học, tạo hành lang pháp lý cho công việc bảo tồn văn bản, đồng thời rút ra những tri thức, kinh nghiệm quý giá cho công việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển, đặc biệt là chủ trương phát triển kinh tế biển xanh mà Quảng Ninh đang thực hiện và định hướng phát triển biển Vân Đồn trong giai đoạn tới. To secure and play huy giá trị cần phải có công ty hợp tác chế tạo mô hình trong bảo tồn văn bản nói chung và bảo tồn, phát huy Quần thể di chuyển Thương mại Vân Đồn nói riêng.

Chú thích ảnh
Các chủ biểu đại hội thảo.

Tiến sĩ Lê Thị Liên, Hội khảo cổ học Việt Nam chia sẻ: Quá trình cổ đại, khai quật nhiều di vật, hiện vật, dấu tích về sự phát triển của Thương mại Vân Đồn. Qua đó định vị lại các trò chơi, vị trí của Thương mại Vân Đồn trong hệ thống giao thương Việt Nam và quốc tế; quy mô, mối quan hệ của các vùng, cụm đảo trong Quần thể di chuyển Thương mại Vân Đồn. Tuy nhiên, hiện tại các hiện vật, dấu tích lũy dần được mai một, do đó cần có sự tham gia của các ngành cấp để thu thập, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử của nhãn hiệu Thương mại Vân Đồn.

Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Sinh – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nêu ý kiến: Quan trọng nhất là làm sao khai thác giá trị Quần thể di tích Thương mại Vân Đồn; nâng cấp giá trị, trò chơi và nâng tầm thương mại lên một tầm cao mới. Cần khôi phục hệ thống truyền thông lễ hội ở Vân Đồn, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và du lịch.

Kết quả thu được từ hội thảo sẽ góp phần quan trọng vào công việc quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, chuẩn đồng thời là những người luận cứ khoa học để tạo ra các nhà hành lang phát triển mới, tổ chức lại không gian phát triển, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn, phát triển văn hóa, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *