Người tích cực ủng hộ crypto sẽ trở thành Thủ tướng Anh

Rate this post

Rishi Sunak, người trước đây có tham vọng biến Vương quốc Anh thành trung tâm tiền điện tử chiến thắng ở Đảng Bảo thủ để trở thành Thủ tướng Anh.

“Vương quốc Anh là một đất nước tuyệt vời nhưng chúng tôi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc. Đó là lý do tại sao tôi sẽ trở thành Lãnh đạo của Đảng Bảo thủ và là Thủ tướng tiếp theo của bạn. Tôi muốn sửa chữa nền kinh tế, liên kết Đảng của chúng tôi và đóng góp cho đất nước của chúng tôi ” Sunak đã tweet.

Sunak sẽ được lập bởi nền tảng kinh tế loạn của Vương quốc Anh, Ngân hàng Trung ương Anh cho biết hiện đang suy thoái .

Vào tháng 4, Sunak đã chia sẻ biến tham vọng Vương quốc Anh thành một trung tâm tiền điện tử toàn cầu .

Vào tháng 7, Sunak help giới thiệu Dự án thị trường luật và Dịch vụ tài chính, nhằm tìm cách điều chỉnh các stablecoin làm phương thức thanh toán và cho phép Ngân hàng Anh giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật.


Xem thêm:

Người tích cực ủng hộ crypto sẽ trở thành Thủ tướng Anh

4.5 trên 47 đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *