Naoya quyết tâm Bành đại lãnh địa

Rate this post

Naoya phát hành vì được bổ sung vào thế bí, một số lần nữa Naoya xuất hiện từ cơ sở Nguyền Hôn. Hư hưỡng thực tế phải như vậy? Tất cả sẽ có ngay trong spoiler Jujutsu Kaisen 197 dưới đây.

Nhờ sự chỉ tận lực của sự phụ, Maki đã đạt tới cảnh giới mới và có thể dễ dàng ép ngược lại Naoya. Bị rơi vào thế bí, Naoya trở về con người dạng hình. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Cùng Mọt dự đoán trong Spoiler Jujutsu Kaisen 197 nhé.

Spoiler Jujutsu Kaisen 197 có gì?

Tiêu đề Jujutsu Kaisen 197 là: Sakurajima Colony, Part 7.

Sau khi thông tin tư tưởng cho Maki, cô ấy rời khỏi Giản Dị Lĩnh Vực, tìm kiếm Naoya để thử sức thêm một lần nữa.