Mong muốn Ngân hàng CSXH tiếp tục đồng hành, chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với UBDT để triển khai thành công chương trình MTQG 1719

Rate this post

Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp

Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2022, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, tổng hợp nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ước tính đến 30/9/2022 đạt 289.585 Đồng tỷ lệ, tăng 33,181 tỷ đồng (+ 13%) so với năm 2021. Kế hoạch tăng trưởng dự án nợ được ưu tiên tập trung vào một số tín hiệu chương trình cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo . và phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) và triển khai Nghị quyết số 43/2022 / QH15 của Quốc hội về khóa chính sách, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Đến ngày 30/9/2022, tổng doanh số cho vay toàn hệ thống ước tính đạt 76,215 tỷ đồng, tăng 14,982 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, với trên 1.780 hộ nghèo, cận nghèo và các sách khác chính đối tượng vay vốn. Tổng dự án tín dụng chính sách ước tính đạt 274.580 Tỷ đồng, tăng 26,611 Tỷ đồng (+ 10,7%) so với năm 2021, với trên 6.432 hộ nghèo, hộ nghèo và khác sách chính đối tượng. Trong đó, dự án tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo ra kế hoạch và công việc (cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, giải quyết quyết định làm việc …) đạt 203.034 tỷ đồng, chiếm 74% tổng nợ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Thị Hồng phát biểu kết luận Phiên họp
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Thị Hồng phát biểu kết luận Phiên họp

Trong 9 tháng đầu năm 2022, nguồn tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ, tạo công việc cho trên 660 lao động, trợ giúp trên 4,9 nghìn lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài; help on 17 of learning, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khi vay vốn học tập; giải ngân cho hơn 82 hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính, thiết bị học tập cho em; giúp gần 1,1 doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương cho 155 người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 dịch; xây dựng trình dọn dẹp công nghệ khoảng 1.140, sinh vệ sĩ; xây dựng hơn 1 căn hộ ở đối tượng nghèo ổn định, hơn 7 căn hộ ở xã hội cho những đối tượng thu nhập thấp hơn …

Đến ngày 30/9/2022, các tổ chức chính – xã hội đã phối hợp với NHCSXH triển khai các chính sách tín dụng với dự án ủy quyền ước đạt 268,785 Tỷ đồng, chiếm 98% tổng số nợ, trong đó: Hội Liên hiệp phụ nữ chiếm 38,4%; Hội Nông dân chiếm 30,2%; Hội Cựu chiến binh chiếm 17%; Đoàn Thanh niên sử dụng 14,4%. Hoạt động cấp phép thông qua các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục được duy trì ổn định, triển khai thực hiện tốt thông qua 10.430 điểm giao dịch, với 168.966 tổ chức tiết kiệm và vốn vay, bảo đảm an toàn, hiệu quả, kịp thời trả lời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các sách khác chính đối tượng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu ý kiến ​​tại phiên họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu ý kiến ​​tại phiên họp

Triển khai Nghị quyết số 11 / NQ-CP của Chính phủ, cùng với các hoạt động khác, NHCSXH đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022 / NĐ-CP ngày 26/4/2022 về tín dụng chính sách Ưu tiên thực hiện Chương trình tiêu chuẩn quốc gia phát triển KT-XH Vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (Chương MTQG 1719); phối hợp với UBDT ban hành Thông tư số 02/2022 / TT-UBDT ngày 30/6/2022 về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG 1719; phối hợp với Bộ Y tế xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu thuộc chương trình MTQG 1719 …

Đồng tình với dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm của NHCSXH, với nhiều chỉ tiêu và vượt qua như: huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, hoàn thiện cơ chế chính sách … các đại lý BIỂU TƯỢNG tham dự phiên họp đánh giá nguồn vốn của NHCSXH đã được thực hiện với các đối tượng triển khai chính sách, có nhiều đóng góp cho công tác sinh xã hội. Một số ý kiến ​​đề xuất cần đánh giá kỹ hơn các nhân sự tồn tại, hạn chế và tác động đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào DTTS trong giai đoạn mới; nâng cao tín hiệu chất lượng, nguồn vốn chú trọng để giải quyết công việc; tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính trị tổ chức – xã hội hóa ở các địa phương, đặc biệt trong công tác truyền thông, huấn luyện …

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại phiên họp
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại phiên họp

Phát biểu ý kiến ​​tại buổi họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bày tỏ sự đồng tình với các nội dung dự thảo báo cáo và các ý kiến ​​nhóm của NHCSXH, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến UBDT và triển khai chương trình MTQG 1719. UBDT sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành để hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo tiến độ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lề đề nghị NHCSXH tập trung đẩy nhanh tiến độ báo cáo Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 để tham gia trình Thủ tướng Chính phủ duyệt, làm căn cứ , cơ sở khai thác các nhiệm vụ trọng tâm, trong thời hạn dài của NHCSXH.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu hết mong muốn NHCSXH tiếp tục đồng hành, chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với UBDT để triển khai thành công chương trình MTQG 1719 và các sách khác chính cho đồng bào DTTS trong thời gian to.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Thị Hồng đánh giá thời gian qua, bối cảnh khó khăn chung không nhỏ đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo. Các hoạt động để NHCSXH ngày càng phát huy hiệu quả hơn sẽ đóng góp phần ổn định KT-XH.

Đồng tình và đánh giá cao sự cố gắng của NHCSXH, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị Ban Điều hành NHCSXH tiếp tục thu các ý kiến ​​để hoàn thiện bản báo cáo; phân tích, làm rõ hơn nhân khách quan, chủ quản lý để có những giải pháp cụ thể; tiếp tục phối hợp để mở rộng nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm tra rủi ro; nghiêm túc triển khai các công việc sau khi kiểm tra; đa dạng hóa thông tin định dạng, truyền thông. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để hoàn thiện các văn bản theo tiến độ được giao …

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội họp thường kỳ quý II / 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *