Kỷ niệm 60 năm Chiến dịch sông Tiên giải phóng Sơn – Cẩm – Hà

Rate this post

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Qua diễn đàn tại Lễ kỷ niệm và những câu chuyện của nhân chứng lịch sử, các đại biểu tham dự buổi lễ thêm hiểu về ý nghĩa lớn của Chiến dịch trong cuộc chiến chống Mỹ – Ngụy giải phóng dân tộc của quân đội và dân ta.

Sau khi hiệp định Giơnevơ được ký kết, đế quốc Mỹ và lũ lụt tay sai đã được sử dụng mọi kế sách, bất thủ đoạn nhằm chia cắt lâu dài đất nước bằng các đợt quét, truy quét, giết người rất dã man. Trước điên cuồng của kẻ thù, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta ra nghị quyết 15, chuyển hướng từ đấu tranh chính trị, hiệp thương tổng tuyển cử sang đấu tranh chính kết hợp đấu tranh vũ trang lật đổ chế độ Mỹ – Diệm. Nghị quyết 15 của Đảng thổi lên ngọn lửa “Đồng khởi” khắp miền Nam, các tổ chức Đảng, lực lượng chính, lực lượng vũ trang được phục hồi và phát triển.

Phong trào cách mạng ở Tiên Phước được nâng lên một bước mới. Với sức mạnh không ngừng của các lực lượng vũ trang của tỉnh, huyện, tháng 10/1961, lực lượng vũ trang của ta mở chiến dịch “Vượt Sông Tranh” giải phóng Tiên Lãnh – Tiên Ngọc và thắng lợi lớn. Trước tình thế thuận lợi đó, Khu ủy Quân khu V và tỉnh Quảng Nam xác định, nếu giải phóng được Sơn – Cẩm – Hà sẽ là bàn đạp phát triển vùng giải phóng hướng Tây huyện Thăng Bình, Tây huyện Tam Kỳ , một phần huyện Quế Sơn, mở hành lang tiến trình công bằng đồng bằng, trực tiếp xuống uy tỉnh và trục đường 1 của địch.

Để thực hiện chủ trương giải phóng Sơn – Cẩm – Hà, Quân khu, Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam chủ trương sử dụng lực lượng bao gồm: Tiểu đoàn 70, Đại đội độc lập của tỉnh, Trung đội 401, Trung đội 402 và 3 đội tác nghiệp của huyện. Đúng 2 giờ ngày 25/9/1962, quân ta tổ chức vượt sông. This is a in the same time khổ, vừa chủ động vừa tổ chức đánh phản kích nhưng với tinh thần kết quả, vị trí và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, sau một tháng chiến đấu, chiến dịch has been end to win complete.

Chiến dịch “Vượt Sông Tiên” thắng lợi, giải phóng Sơn – Cẩm – Hà với dân số gần 9.000 người, mở rộng một bàn rộng, phá tan tuyến thủ của đối thủ, bước đầu đập tan âm thanh dân cư vào ấp chiến lược của địch. Các lực lượng vũ trang, công ty đã trụ vững và bám sát địa bàn, phát triển mạng cơ sở, xây dựng và thành lập 2 Chi bộ Đảng, thành lập các Trận đấu và Bộ phận tự quản lý xã, nhân dân phát triển. xây dựng làng chiến đấu, diệt trừ gian, phát triển thêm 163 du kích, huy động thanh niên bổ sung vào lực lượng vũ trang của huyện từ 3 Trung đội lên 4 Trung đội. Thực hiện cách mạng của ta không ngừng lớn mạnh, tạo tiền đề quan trọng cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thắng lợi, giải phóng toàn miền Nam, nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước nhất, nhân dân Tiên Phước nói chung và 3 xã Sơn – Cẩm – Hà nói riêng phải chịu những hậu quả chiến tranh rất nặng nề. Bằng trí tuệ và sức mạnh của mình, nhân dân Sơn – Cẩm – Hà đã phát huy hệ thống anh hùng, đoàn kết, cần phải sáng tạo, vượt qua khó khăn, tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả năng lực , thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, xóa nghèo đói, xây dựng đời sống mới.

Từ chỗ là vùng trắng, dân trắng, trắng đất, trắng vườn trong những năm chiến tranh, Sơn – Cẩm – Hà hồi sinh, phát triển nhanh và trở thành vùng kinh tế động nhất của huyện. Các mạch huyết giao tuyến của huyện nối liền các xã Kỳ – Châu kết nối Sơn – Cẩm – Hà đã và đang được mở rộng thênh thang; các thôn liên kết, liên kết xã hội, tạo tốt nhất các điều kiện cho sinh hoạt và đời sống của nhân dân. Giao thông phát triển, mở các tiện ích cho giao dịch hàng hóa, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại …

Số hộ nghèo giảm nhanh, tỷ lệ quân đội ở 3 xã còn dưới 5%; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, hiện không dưới 42 triệu đồng / người. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng được nâng cao về chất lượng, phong phú, đáp ứng ngày càng tốt hơn như yêu cầu văn hóa của nhân dân. Các trường học đều được chỉnh sửa sang, xây dựng khang trang, đáp ứng tốt nhất cho việc đào tạo các hệ thống học tập thế giới sinh học hiếu học, thiết bị hoạt động. Các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa luôn được coi trọng và chu đáo; đời sống của các chính sách gia đình, người có công với cách mạng luôn được thiết kế.

Hiện nay, Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà là những xã tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới, sớm về đích nông thôn mới và được tập trung liệt kê công việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới new sample type in the years to.

Chú thích ảnh
Nhân chứng lịch sử phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, với hệ thống lịch sử văn hóa và cách mạng cùng với tinh thần đoàn kết cao nhất của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, thời gian tới, Tiên Phước sẽ phát triển xứng tầm hơn nữa, tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững chắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ra đề. Huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái gắn với xây dựng văn bản sắc hóa Việt Nam, chú thích quan trọng hơn công việc bảo tồn, phát huy giá trị của lịch sử trên địa bàn để giáo dục lòng yêu nước nồng nàn và dân Tiên Phước cho thế hệ hôm nay và mai sau …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *