If you live, the character was through life will as this world in Boruto!

Rate this post

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng nếu Jiraiya, Neji, Minato và các nhân vật đã qua đời trong Naruto mà còn sống đến thời Boruto, thì họ sẽ trông như thế nào? Cùng xem loạt fanart sau đây để xem trả lời nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *