Hơn 800 thương hiệu mất quyền sử dụng quốc huy Anh sau khi Nữ hoàng băng hà

Rate this post

Theo Hiệp hội Những người nắm giữ chứng quyền hoàng gia (RWHA), khoảng 875 thương hiệu đã mất quyền trong huy hiệu hoàng gia trên bao bì.

Nổi bật trong số thương hiệu này có hãng thực phẩm Heinz nổi tiếng với các món ăn tương cà chua và cả nhãn hiệu nước giải khát Coca-Cola.

This thương hiệu đã có Chứng quyền của hoàng gia (Royal Warrant) để sử dụng quốc huy dưới thời của Nữ hoàng Elizabeth II. Song giấy phép này đã vô hiệu sau khi Nữ hoàng băng hà.

Time here, họ phải nộp lại đơn đăng ký dưới thời Vua Charles III, bằng cách chứng minh hoàng gia sử dụng sản phẩm của họ.

Tuy nhiên, RWHA cho biết thương hiệu có thể tiếp tục sử dụng quốc huy trong tối đa hai năm nếu “không có sự thay đổi đáng giá nào trong nội bộ công ty liên quan”.

Với tư cách là vị vua mới, Vua Charles III sẽ có các quyền xem xét và cấp phép các quyền mới.

Theo trang Thương nhân trong cuộc, Chứng quyền hoàng gia là một tài liệu cho phép thương hiệu sử dụng quốc huy trong các sản phẩm thiết kế, nếu họ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho gia đình hoàng gia.

Theo trang web của RWHA, để đủ điều kiện đăng ký quyền, các công ty và doanh nghiệp phải cung cấp “sản phẩm hoặc dịch vụ một cách thường xuyên và liên tục cho các gia đình hoàng gia của người cấp phép (trong this school is Nữ hoàng Elizabeth và Vua Charles) trong vòng ít nhất 5 năm, kể từ 7 năm trở lại đây “.

Các quyền chứng nhận đăng ký thương hiệu cũng phải cho họ thấy có các chính sách và kế hoạch hành động về môi trường và vững chắc.

Đi kèm quốc huy hoàng gia sẽ là một dòng chú thích bên dưới cho biết mọi thành viên của gia đình hoàng gia đã cấp chứng chỉ cho thương hiệu. Ví dụ như: “Được chỉ định bởi Nữ hoàng”.

Các quyền này có thời hạn tối đa là 5 năm và có thể gia hạn vào 1 năm trước khi hết hạn. Theo RWHA, khoảng 20-40 giấy phép được cấp mỗi năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *