Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Campuchia, Lào, Myanmar Việt Nam

Rate this post

Hội nghị diễn ra dưới sự bảo trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Đây là hội nghị trong khổ chương trình Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 (AEM 54) và các hội nghị liên quan được tổ chức từ ngày 11 đến 18-9-2022.

Tham dự hội nghị có các trưởng đoàn, trưởng đoàn các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và đại diện Ban Thư ký ASEAN.

Thông qua Kế hoạch hoạt động CLMV giai đoạn 2023-2024

Hội nghị nhận định, trong bối cảnh và thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn, thử thách nhưng các hoạt động trao đổi thương mại và thu hút đầu tư của khu vực CLMV vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trao đổi thương mại của 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam với thế giới năm 2021 đạt gần 750 tỷ USD, tăng 20% ​​so với năm 2020 – chiếm 22,4% tổng giá trị trao đổi thương mại của ASEAN với thế giới giới hạn.

Hội nghị đã nghe báo cáo của Trưởng SEOM Việt Nam về việc xây dựng Kế hoạch hoạt động CLMV 2023-2024 và Bản hướng dẫn đối với dự án Kế hoạch hoạt động CLMV. 6 khu vực chính được xác định trong CLMV hoạch định giai đoạn 2023-2024 bao gồm: Hợp tác thương mại và đầu tư; kinh tế số; thực hiện các khu vực cam kết; kế hoạch phục hồi sau dịch; kế hoạch triển khai Khung khổ phát triển CLMV; phát triển nhân lực nguồn.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam hoan nghênh việc đưa ra thêm lĩnh vực hợp tác “Kinh tế số” trong Kế hoạch hành động. Đây là một xu hướng phát triển mới của khu vực và thế giới, được nhiều nước quan tâm. Kinh tế số sẽ giúp doanh nghiệp các nước Campuchia, Lào, Myanma, Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi sang các mô hình kinh doanh mới, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cơ hội tiếp cận khách hàng và trường thị trường.

Hội nghị thông qua Kế hoạch hoạt động CLMV giai đoạn 2023-2024 và các Trưởng SEOM CLMV tích cực điều phối, tổng hợp đề xuất dự án hợp tác của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan nước mình, gửi Ban Thư character ASEAN to give in the CLMV action plan giai đoạn 2023-2024.

Nâng cao hơn nữa trao đổi thương mại giữa các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam

Một nội dung thảo luận trọng tâm của hội nghị là công việc thông qua Kế hoạch triển khai Khung khổ phát triển CLMV.

Sau hơn 2 năm làm việc tích cực, đến nay, các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam Hệ thống nội dung nhất định của văn kiện, đặc biệt là Bảng Kế hoạch hoạt động, với hơn 150 hoạt động thực hiện trong 8 năm (từ năm 2023 đến năm 2030) nhằm phát triển các lĩnh vực quan trọng và thúc đẩy hợp tác giữa các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam trong trụ cột như giao thông, tạo lợi nhuận thương mại, đầu tư, hải quan, hợp tác về thông tin, phát triển tài chính hệ thống, nguồn nhân lực, nông nghiệp và du lịch…

Sau khi thảo luận, Trưởng đoàn nhất trí thông qua các sự kiện và đề nghị Ban Thư ký ASEAN tiếp tục hỗ trợ các nước xây dựng các dự án / hoạt động đầu ra chi tiết, tìm kiếm, kết nối đối với các hoạt động hỗ trợ động trong Kế hoạch cho các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam.

Hội nghị cũng là vị trí của các Trưởng SEOM CLMV, phối hợp với Trưởng SOM CLMV và các cơ quan, Bộ ngành liên quan của mỗi nước sớm triển khai các hoạt động, dự án hợp tác trong Kế hoạch hành động, để góp phần hiện thực hiện các mục tiêu đưa nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam trở thành các quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đưa ra nhóm nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam trở thành trung tâm kinh doanh tiến bộ của khu vực và trên thế giới.

Trước khi kết thúc hội nghị, đại diện Ban Thư ký ASEAN chúc mừng Việt Nam và các nước Campuchia, Lào, Myanmar đã cùng nhau xây dựng thành công và vị trí cao nhất thông qua 2 văn kiện quan trọng của hội nghị. Ban Thư ký ASEAN nhấn mạnh các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam cần tiếp tục hợp tác với nhau để triển khai các hoạt động, dự án hợp tác trong thời gian tới, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, bảo đảm chuỗi cung ứng và giá trị chuỗi trong khu vực không bị đứt quãng.

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cảm ơn các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Ban Thư ký ASEAN đã tích cực ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, giúp Việt Nam hoàn thành tốt vai trò chủ trì cơ chế hợp tác kinh tế CLMV trong năm 2022. Trưởng đoàn Việt Nam cũng chúc mừng Campuchia trên cương vị bảo trì cơ sở hợp tác kinh tế CLMV năm 2023 và hiển thị tin tưởng Campuchia sẽ đảm nhận vai trò tốt nhất.

CHUNG VIỆT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *