Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nghiên cứu về công tác dân tộc, tôn giáo tại Bình Phước

Rate this post

Đoàn công tác Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Giảng viên cao cấp Viện Tôn giáo và tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác được các đơn vị liên quan của tỉnh thông tin một số nội dung: Tình hình kinh tế – xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2022; thực hiện chính sách dân tộc, công ty quản lý nhà nước đối với các tôn giáo, dân tộc ở vùng DTTS của tỉnh. Tình hình tôn giáo, dân tộc khu vực biên giới. Việc phát huy vai trò tổ chức tôn giáo trong xã hội phát triển trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang chủ buổi học tiếp và làm việc với đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang: Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến 3 yếu tố dân tộc, tôn giáo và biên giới trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

Theo thông tin tại buổi làm việc, Bình Phước hiện có 41 thành phần dân tộc, trong đó 40 thành phần DTTS, với gần 201.500 người, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 5 xã với 46 thôn đặc biệt khó khăn vùng DTTS giai đoạn 2021-2025. Trên địa bàn có 9 tôn giáo được công nhận tư cách nhân với 371 cơ sở tôn giáo và hơn 243 tín đồ, sử dụng trên 24% dân số toàn tỉnh. Đối với kinh tế tế ở vùng đồng bào DTTS chủ yếu là sản xuất nông nghiệp kết hợp nuôi dưỡng nhỏ lẻ theo hộ gia đình, vì vậy số hộ nghèo DTTS có tỷ lệ cao với 2,830 hộ, chiếm 58,09% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác quan tâm đến các vấn đề như một ninh tôn giáo; sự tác động của cộng đồng dân tộc tôn giáo đến sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện chính sách kinh tế cho đồng bào DTTS, chính sách đối với bộ quản lý là người DTTS, thực hiện tín hiệu chuyển đổi, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; vấn đề hệ thống quốc tế trong tôn giáo và dân tộc…

Lãnh đạo Sở thông tin về tình hình các tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Đại diện Công an tỉnh thông tin về tình hình một tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Những vấn đề đặt ra của đoàn được đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các ngành liên quan của tỉnh Bình Phước giải đáp, cung cấp đầy đủ thông tin tại buổi làm việc.

Cục trưởng Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang cho biết: Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến 3 yếu tố dân tộc, tôn giáo và biên giới trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời các vấn đề liên quan đến các đơn vị của tỉnh Tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp thông tin, xác định rõ hơn các vấn đề của tập đoàn tác nghiệp quan tâm. Ngoài ra, qua buổi học này cũng giúp các cơ sở, ngành, tổ chức, đoàn thể của tỉnh nhìn nhận sâu sắc hơn, toàn diện hơn về việc thực hiện các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Trên đó nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công dân tộc, tôn giáo của tỉnh trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *