Hà Nội: Tập trung phát triển du lịch lưu trú từ 3 sao trở lên

Rate this post

(HNMO) – Theo Quy hoạch phát triển du lịch định hướng đến năm 2030, Hà Nội sẽ không phát triển cơ sở lưu trú quy mô dưới 10 phòng mà ưu tiên phát triển cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên và loại hình du lịch lưu trú tại nhà dân (homestay) tại các cụm du lịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *