Hà Nội: Sàng lọc, nâng cao chất lượng để trả lời yêu cầu trong tình trạng mới

Rate this post

(HNMO) – Sáng 14-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến ​​vào một số văn bản về công tác Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến ​​về một số văn bản về đảng ủy viên thành phố Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo; Bí thư các quận, huyện, thị ủy và các bộ phận trực thuộc Thành ủy.

Khắc phục các hạn chế trong quản lý tác nghiệp và các viên nén kết thúc

Báo cáo đề xuất tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh cho biết, xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của đội ngũ viên chức trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính value; là nhân tố quan trọng, quyết định đến sự nghiệp xây dựng nền đất nước, phát triển Thủ đô, trong nhiều nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn biết sâu sắc các điểm của Trung ương, tập trung đạo, chỉ đạo của Đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả các quyết định, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh sửa Đảng, xây dựng đội ngũ viên.

Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị in clean, strong, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trong từng đoạn. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ ngũ viên có sự chuyển đổi tích cực, số lượng, chất lượng được nâng lên rõ ràng, nhất là về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Tuy nhiên, công ty xây dựng và nâng cấp chất lượng đội ngũ ngũ viên chức ở một số tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng thành phố load ra 63.020. 47 vạn viên, sử dụng trên 9% tổng số trên cả nước.

Tuy nhiên, chưa hợp lý cơ cấu, chất lượng không đồng đều, còn nhiều nơi chạy theo số lượng, không thực sự coi trọng chất lượng… Công ty rà soát, sàng lọc không thực hiện được bài, thường xuyên không; not kịp thời đưa ra những viên nén không đủ tư cách ra khỏi Đảng…

Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến tham khảo ý kiến.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Tổ chức Thành ủy chủ đề xuất và được Thường trực Thành ủy ban triển khai Nghiên cứu đề tài khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên thành phố Hà Nội. Nội – Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình trạng mới ”.

Đề tài đã được Hội đồng Khoa học thành phố nghiệm thu với kết quả xuất sắc. Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã tổ chức hội thảo, xin ý kiến ​​các nhà khoa học và 50 đơn vị trực thuộc Thành ủy…

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn tham khảo ý kiến.

Tại hội nghị, Bí thư các quận, huyện, thị ủy và đại diện lãnh đạo trực thuộc Thành ủy đóng góp nhiều ý kiến ​​nhằm nâng cao chất lượng công việc quản lý viên; kiểm soát viên, lọc và đưa ra khỏi Đảng bộ không đủ điều kiện; những khó khăn trong công việc quản lý và các nhà phát triển mới… Đồng thời, đề xuất những giải pháp có thể nhằm phục vụ chế độ phục hồi, bất cập.

Tổng kết phần thảo luận, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, 18 ý kiến ​​phát biểu tại hội nghị nêu rõ những đặc thù về công tác quản lý viên tại các cơ quan, đơn vị và những khó khăn khi triển khai trên thực tế. Ban Tổ chức Thành ủy xin trân trọng tiếp thu toàn bộ những ý kiến ​​đóng góp để hoàn thiện các văn bản trước khi Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị.

Sớm nghiên cứu triển khai “sổ tay viên” điện tử

Phát biểu hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trên cơ sở quyết định của Trung ương và thành phố về rà soát, nâng cao chất lượng, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành phố Giám đốc Đề tài khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên thành phố Hà Nội – Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Kết quả nghiên cứu trên cơ sở và các ý kiến ​​đóng góp của Hội đồng Khoa học thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành 3 dự án văn bản bao gồm: Đề án nâng cao chất lượng kết hợp tải; Đề án kiểm soát, lọc sạch, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Quy định một số vấn đề về công ty quản lý Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Bảy hội nghị chuyên đề đã được Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện để xin ý kiến ​​rộng rãi từ chi bộ trực thuộc đến bộ cấp trên cơ sở. Đến nay, dự thảo các đề tài và quy định từng bước hoàn thiện, bao trùm các nội dung: Nâng cao chất lượng kết hợp tải và sàng lọc, đưa ra từ Đảng những viên không đủ tư cách…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quyền cũng đánh giá, 18 kiến ​​nghị phát biểu tại hội nghị đều có chất lượng cao với nhiều ý kiến ​​được rút ra từ thực thi công việc xây dựng Đảng tại cơ sở như: Giao chỉ tiêu nạp Đảng, vấn đề sàng lọc các đảng viên dự bị, các viên chức trong các doanh nghiệp; viên quản lý, nhất là nhà nghỉ ngơi…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận.

Nhiều năm thực tế cũng cho thấy, công ty tải trực tiếp còn gặp nhiều khó khăn từ quản trị viên kết nối mới đến bộ lọc, nâng cấp chất lượng viên. Đặc biệt, Đảng công tác kết hợp tại khu dân cư, kết hợp là người có giám đốc để lãnh đạo công ty tôn giáo trong tình hình mới, kết hợp là chủ doanh nghiệp tư nhân; công ty tư vấn quản lý trực thuộc; quản lý viên sinh hoạt hai chiều hay công ty quản lý viên chức cũng gặp nhiều khó khăn, công thức…

Về thời gian nhiệm vụ tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quyền đề nghị giao chỉ tiêu phát triển Đảng nên theo từng năm để có thể tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình triển khai công việc phát triển mới và kiểm soát, sàng lọc, nâng cấp chất lượng viên, cần đưa ra các giải pháp công cụ để triển khai thực hiện. Trong that, to the top title to be on the Header; tăng cường công tác truyền thông, biểu dương khen thưởng… Bên cạnh đó, công việc nhanh chóng ban hành “sổ tay viên” điện tử quản lý để công ty quản lý nhất quán thông báo từ thành phố đến cơ sở .

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quyền tin tưởng, với kinh nghiệm triển khai các đề án lớn từ khóa XVI, tổ chức triển khai 2 đề án và 1 quy định mới về công ty quản lý, nâng cấp chất lượng thành viên sẽ đạt được hiệu quả cao trong thực thi, góp phần xây dựng Đảng bộ Thủ đô ngày càng trong sạch, vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *