Giám sát có trọng tâm, điểm quan trọng với trách nhiệm giải quyết

Rate this post

(HNMO) – Sáng 23-9, tiếp tục chương trình họp chuyên đề luật tháng 9-2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Khối Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực của máy chủ, Covid-19 dịch; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng ”.

Chủ nhiệm Ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường.

Giám sát dự kiến ​​tại 14 bộ, ngành và 12 địa phương

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Chính phủ – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực của máy chủ, Covid-19 chống dịch trên phạm vi cả nước từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 31-12-2022; giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên phạm vi cả nước từ ngày 1-1-2018 đến hết ngày 31-12-2022.

Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực máy chủ, chống dịch Covid-19 như nguồn lực về vật lực, tài lực ( bao gồm ngân sách nhà nước, quỹ nhà tài chính nước ngoài ngân sách; viện trợ nước ngoài; các khóa chính sách, chính sách tiền tệ; nguồn lực huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài); nhân lực (bao gồm lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch được huy động trong ngành Y tế, Quân đội, Công an; lực lượng nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng).

Bên cạnh đó, nội dung giám sát còn bao gồm hệ thống tổ chức của y tế cơ sở, điều kiện bảo đảm và công ty tổ chức thực hiện các quy định về y tế cơ sở; ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở; kết quả thực hiện bao gồm các nhiệm vụ thường xuyên và trong phòng, chống đại dịch, ứng phó với thảm họa …

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Công ty giám sát cũng xem xét tổ chức của máy tính dự phòng, điều kiện bảo đảm và tổ chức hoạt động thực hiện các quy định về y tế dự phòng.

Đoàn giám sát dự án Giám sát trực tiếp tại 14 bộ, ngành (Tài chính; Kế hoạch và Tư vấn; Y tế; Nội vụ; Lao động – Thương binh và Xã hội; Quốc phòng; Công an; Giáo dục và Đào tạo ; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kiểm toán Nhà nước; Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước; Bảo hiểm xã hội Việt Nam); 12 tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm giám sát việc sử dụng vắc xin, thiết bị trang y tế

Phát biểu tại phiên họp, Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuối mục tiêu cùng giám sát của Quốc hội là trách nhiệm của cơ quan quản lý, của phủ Chính. Trách nhiệm giải trình của phủ Chính và các cơ quan liên quan đã thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước hay chưa, kết quả đạt được, vấn đề hạn chế, yếu kém, trách nhiệm của các cơ quan như thế nào, nếu sai phạm vi, đề xuất các cơ quan khác nhau vào cuộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Về một số vấn đề lớn, đối với công việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, có nguồn lực trong nước và nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần chú ý giám sát công việc tiếp nhận, mua, phân phối, sử dụng vắc xin, thiết bị trang y tế. Bên cạnh đó, cũng cần tập trung giám sát nghiên cứu, sản xuất, biến chế, tư vấn chế tạo, vắc xin, thiết bị xuất trong nước, các vấn đề, tự lực trong phòng, chống dịch. Việc giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí nguồn lực, trong đó chú trọng đến việc sử dụng nguồn lực của Nhà nước.

Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát tập trung vào tổ chức hình ảnh, trong đó làm rõ mô hình Trung tâm y tế huyện trực thuộc đơn vị, cấp chính quyền địa phương hay Sở Y tế; xem xét nhân lực đối với hệ thống y tế xã có phù hợp với điều kiện xảy ra dịch bệnh và hoạt động bình thường hay không; hiệu quả của mô hình y tế phường, xã gắn với mô hình của bác sĩ gia đình.

Đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng, công việc giám sát cần phải xác định thực hiện địa điểm bố trí vốn cho y tế dự phòng ra sao, có bảo đảm bố trí ít nhất 30% ngân sách y tế dành cho y tế dự phòng hay không. Đoàn giám sát cũng giải thích nhân sự vì sao gói hỗ trợ trong Nghị quyết 43/2022 / QH15 tăng cường đầu tư cho y tế dự phòng không sử dụng hết; đồng thời, tư vấn đầu tư cho y tế cơ sở và y tế dự phòng trong thời gian tới…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ban thường vụ Quốc hội không bắt buộc Thường trực Hội đồng có báo cáo riêng, mà Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng thực hiện giám sát và có báo cáo chung, nhưng khuyến khích Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố có báo cáo riêng và tổ chức giám sát.

Về nội dung làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, phương có đề cương chi tiết, có câu hỏi, nội dung cần làm rõ, không tiến hành giống nhau với tất cả các cơ quan. Trong quá trình thực hiện, ưu tiên giám sát tại địa phương có vấn đề nổi cộm và có điều phối chung của Cơ quan Thường vụ Quốc hội, tránh trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động khác của Quốc hội tại địa phương và is not doing ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, địa phương…

Cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát Quốc hội về “ Fptshop.com.vn dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 ”.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, Đoàn giám sát đề xuất 4 nội dung tập trung giám sát bao gồm: Về công tác chỉ đạo, điều hành các chương trình tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng hướng dẫn văn bản, triển khai thực hiện các chương trình tiêu chuẩn quốc gia; công tác phối hợp, lồng ghép quản lý, nội dung, đối tượng, địa bàn, nguồn vốn triển khai thực hiện các chương trình; kết quả đạt được đầu tiên về việc thực hiện dự án, thuộc chương trình chính sách.

Bên cạnh đó, qua hoạt động giám sát, Quốc hội cũng xem xét, đánh giá giữa các kết quả triển khai thực hiện các yêu cầu của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2021-2025 đối với các mục tiêu chương trình, trọng tâm là công trình được xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để vận hành, tổ chức thực hiện chương trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *