Đề xuất duy trì cơ sở dữ liệu, điều trị bệnh nhân Covid-19

Rate this post

(HNMO) – Bộ Y tế đề nghị tiếp tục duy trì hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, chữa bệnh, thu dung, điều trị bệnh Covid-19. This output dựa trên điều kiện thực hiện là dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.

Đây là nội dung được nêu trong báo cáo do Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa nhận quyền của Thủ tướng Chính phủ ký gửi Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết 30/2021 / QH15 ngày 28-7-2021 của Quốc hội về phòng chính sách, Covid-19 chống dịch.

Việc duy trì các cơ sở dữ liệu, điều trị bệnh nhân Covid-19 thời gian qua bảo đảm không kịp dịch khi phát.

Tiếp tục thanh toán chi phí điều trị cho bệnh nhân Covid-19

Theo Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, dịch bệnh Covid-19 sẽ còn tiếp tục là mối đe dọa về y tế công cộng trong thời gian tới và cảnh báo những biến thể mới có thể làm dịch vụ trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. WHO cũng khuyến khích các quốc gia thực hiện các biện pháp chuyển tiếp từ phòng, chống đại dịch chuyển sang vững quản lý.

Chính vì vậy, tại đây báo cáo, Bộ Y tế cũng đưa ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Cụ thể là kiểm soát viên, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chính sách, Covid-19 chống dịch, các liên kết luật đến phòng, chống dịch. Đồng thời, ban hành và triển khai hiệu quả các chính sách, quy định tạo điều kiện cho phát triển nguồn nhân lực tại y tế cơ sở; cơ bản điều chỉnh mức lương, tăng mức độ phụ cấp. tiếp tục thay đổi công việc đào tạo nhân lực; có đặc thù chính sách, ưu đãi đối với lực lượng y tế, đầu số lượng có nhiều người đóng góp, hy sinh; create cơ chế, chính sách thông thoáng, bình đẳng cho y tế tư nhân tham gia tác nghiệp phòng, chống dịch Covid-19… Đặc biệt, tiếp tục tiêm nhanh vắc xin Covid-19, thực hiện tiêm thuốc tăng cường và tăng độ phủ bao phủ xin cho trẻ em an toàn, khoa học.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề xuất, cơ sở dữ liệu, người điều trị bệnh Covid-19 đang hoạt động được phép tiếp tục duy trì theo yêu cầu thực thi. Việc duy trì các cơ sở này nhằm bảo đảm năng lực ứng phó kịp thời khi dịch bệnh phát ra. Time through, this database đã góp phần quan trọng trong Covid-19 hoạt động và thiết bị định vị đây là một phù hợp mô hình trong dịch vụ chống điều kiện. Tiếp tục duy trì mô hình này không ảnh hưởng đến chất lượng, toàn bộ công việc khám chữa bệnh.

Bộ Y tế cũng cho phép xuất tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh Covid-19 tại các cơ sở vật chất, Covid-19 điều trị làm ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế. Chi phí điều chỉnh các bệnh khác nhau trong quá trình Covid-19 điều trị thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, phòng bệnh, chữa bệnh được tiếp tục áp dụng để đảm bảo quyền lợi ổn định của người bệnh.

Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện thí nghiệm, chữa bệnh từ xa, bao gồm toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đến khi Khám bệnh, chữa bệnh (bản sửa đổi) có hiệu lực.

“Hiện nay, luật pháp không có quy định về khám bệnh, chữa bệnh từ xa được thanh toán bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, đây là biện pháp nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế của người dân và đã đạt được hiệu quả trong thời gian vừa qua. Do đó, việc triển khai khám bệnh, chữa bệnh từ xa cần tiếp tục thực hiện để có thêm thực hiện trong công việc hoàn thiện chính sách mới trong dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (bản sửa đổi) và Luật Bảo hiểm y tế ( sửa đổi) ”, báo cáo của nêu rõ Bộ Y tế.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ.

Đề xuất ra giấy kéo dài thời gian hạn chế để đăng ký lưu hành thuốc

Trong báo cáo này, Bộ Y tế cũng đề xuất cho phép tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc cho đến khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2016 có hiệu lực.

Lý do được Bộ Y tế đưa ra, đó là sự biến đổi khó khăn trong quá trình chuyển dịch dẫn đến nhiều khó khăn trong công việc thực hiện thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc theo quy định. Gia hạn hồ sơ số lượng cần giải quyết rất lớn (trên 14.000 hồ sơ) và tiếp tục tăng lên, nhân lực thẩm định hồ sơ thiếu trầm trọng.

“This family time does not have to the quality, an toàn, hiệu quả của thuốc làm các loại thuốc này đã được đăng ký lưu hành nhiều năm tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Về lâu dài, cần có cơ chế tự động đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành. Đây là cơ chế xuất đề chính phủ trong sửa đổi Luật dự án, bổ sung một số điều của Luật Dược và sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới ”, Bộ Y tế nêu rõ.

Cùng với đó, Bộ Y tế đề xuất có nghiên cứu riêng, ban điều hành, quy định cụ thể, rõ ràng hơn đối với việc triển khai, thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch, mua sắm, đấu thầu, Nghiên cứu cứu sản xuất vắc xin, thuốc, trang thiết bị y tế, nhân lực … trong điều kiện cấp bách, khẩn cấp, chưa có tiền, khó lường, khó dự báo. Đây là vấn đề nhằm đảm bảo hoạt động triển khai phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhanh, hiệu quả và có tính năng “miễn trừ trách nhiệm” để tạo ra toàn bộ cơ sở dữ liệu, khả năng thi, góp phần phòng, chống hiệu quả dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *