Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, chữa bệnh cho nhân dân

Rate this post

Trình bày báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, tiếp theo ý kiến ​​đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật được bố cục lại cho rõ ràng, hợp lý, điều chỉnh vị trí chương trình, bổ sung đồng thời, chỉnh sửa tên một số chương trình, thêm mục tách. Dự thảo luật sau khi chỉnh sửa bao gồm 12 chương trình và 119 điều, nhiều hơn 13 điều so với dự án Quốc hội thảo tại kỳ họp thứ ba, bỏ 1 điều và bổ sung 14 điều.

Bên cạnh đó, một số đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung 1 chương về tài chính trong phòng khám, chữa bệnh và bổ sung 1 chương về Hội nghề nghiệp. Tiếp tục thu thập ý kiến ​​đại biểu, Thường trực cấp ban Xã hội sẽ phối hợp với Cơ quan quản lý, chỉnh sửa tiếp tục Nghiên cứu cụ thể hóa, bổ sung các nội dung này một cách phù hợp.

Về hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Dự thảo Luật quy định phân cấp hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (không bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân) thành 3 cấp chuyên môn kỹ thuật: cấp ban đầu, cấp 2 và cấp 3, quy định tại Điều 101 của dự thảo Luật.

Thường trực ban Xã hội thấy rằng, quy định phân cấp hệ thống y tế thành 3 cấp chuyên môn kỹ thuật nhằm mục đích chế độ hóa Nghị quyết 19-NQ / TW và 20-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng XII. Tuy nhiên, nếu khái niệm quy định như dự thảo Luật sẽ rất khó trong việc triển khai thực hiện.

Do đó, Thường trực ban Xã hội sẽ phối hợp Cơ quan quản lý chỉnh sửa tiếp tục Nghiên cứu tiếp thu, thể hiện nội dung này một cách phù hợp và bổ sung quy định thay đổi phân tích chuyên môn kỹ thuật bệnh, bệnh cụ thể, bảo đảm có kế thừa, tránh sửa chữa và lãng phí nguồn lực.

Chủ nhiệm Ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu ý kiến ​​tại phiên họp.

Cho ý kiến ​​về nội dung này, Chủ nhiệm Cục Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, chúng ta có hệ thống cơ sở khám chữa bệnh, chữa bệnh của lực lượng vũ trang quân đội, công an gia khám, chữa bệnh không chỉ cho trang vũ khí lực lượng mà còn cho nhân dân. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương xã hội hóa, hệ thống cơ sở chữa bệnh bên ngoài công ty cũng rất mạnh. Do đó, nếu chúng ta huy động được tổng lực của tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đang hoạt động ở nước ta, thì sẽ hỗ trợ tốt cho công việc khám chữa bệnh. Vì thế, nên xem xét cấp độ chuyên môn kỹ thuật cho tất cả cơ sở khám chữa bệnh.

Về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh, Thường trực Huyện hội dự kiến ​​tiếp thu theo hướng quy định của người điều hành là người nước ngoài bắt buộc phải sử dụng thành thạo Tiếng Việt nếu bạn muốn khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam, có lộ trình thực hiện và quy định được khám bệnh, chữa bệnh cho người có cùng một ngôn ngữ mẹ đẻ tại Việt Nam, đồng thời, giao Chính phủ quy định có thể sử dụng ngôn ngữ khi khám bệnh, chữa bệnh cho một số đặc thù đối tượng.

Chủ nhiệm Ban tư pháp Lê Thị Nga phát biểu ý kiến ​​tại phiên họp.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng, cần phải cân nhắc nội dung này, nếu quy định như vậy thì sẽ hạn chế việc thu hút bác sĩ giỏi đến khám, chữa bệnh tại Việt Nam. Hiện nay, có nhiều phòng khám bác sĩ nước ngoài vẫn chữa bệnh tốt cho người phiên dịch. If the other comments that you get the Phiếu xin ý kiến ​​đại biểu Quốc hội về nội dung này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận nội dung thảo luận tại phiên họp.

Phát biểu kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây là Luật có tính chất chất lượng của xương sống của ngành y tế, định hướng cho công ty quản lý và công ty phát triển. tác giả bảo vệ, vận hành sức khỏe nhân dân, có động lực lớn đến người dân cũng như cơ sở y tế, Bộ quản lý y tế, được nhân dân, ngành y tế mong đợi. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra chủ động phối hợp với tinh thần cao nhất, tích cực chuẩn bị nội dung phương pháp như ý kiến ​​đóng góp của Bảng thường vụ Quốc hội để xin ý kiến ​​Quốc hội cho ý kiến ​​tại kỳ họp tư vấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *