Đề xuất bổ sung thêm 7 trường hợp thu hồi đất

Rate this post

Góp ý về các trường hợp nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (bản sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đưa ra ý kiến ​​với Bảng kê Thường vụ Quốc hội bổ sung thêm một loạt đất thu hồi; đồng thời, cũng kiến ​​nghị bỏ không thu hồi đất đối với trường hợp cụ thể với dự án ngoài công trình, đất của cơ sở tôn giáo.

Bổ sung thêm 7 trường hợp thu hồi đất

Theo HoREA, ngoài các trường hợp thu hồi đất đã quy định tại Điều 62 Luật Đất đai 2013 tiếp tục được giữ lại, trong đó có dự án khu đô thị, dự án khu dân cư nông thôn thì nay, điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã mở rộng thêm 7 trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, 7 trường hợp gồm: (i) Dự án đầu tư theo phương thức đối tác – tư vấn PPP; (ii) Dự án tạo quỹ đất theo hướng giao diện thông tin và các điểm kết nối thông tin; (iii) Dự án khu nhà ở thương mại; (iv) Dự án không sử dụng vốn đầu tư của các công ty thuộc đối tượng. (v) Biển dự án; (vi) Thường xuyên dự án, hỗ trợ, tái định cư được tách ra từ trường thuộc dự án Nhà nước thu hồi đất; (vii) Các dự án khác được trên 80% dân có đất thu hồi đồng ý kiến.

“Việc mở rộng thêm 7 trường hợp thu hồi đất như 70 Dự thảo Luật Đất đai rất cần thiết để vừa tạo quỹ đất thực hiện dự án đầu tư công; vừa tạo quỹ đất tái định cư cho người có đất thu hồi ; vừa tạo quỹ đất đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất “, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nhận định.

Luật đất đai (sửa đổi): Đề xuất bổ sung thêm 7 trường hợp thu hồi đất - Ảnh 1.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA

Ông Châu nhận thêm, các quy định trên đây nhằm mục đích phát huy vai trò của Tổ chức phát triển quỹ đất, Qũy phát triển đất để tạo quỹ đất thực hiện dự án đầu tư công vừa tạo quỹ đất phục vụ tái định cư. cư cho người có đất bị thu hồi; vừa tạo quỹ đất phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư lựa chọn.

Bổ sung thêm hàng loạt các trường hợp thuộc diện thu hồi đất

Bên cạnh đó, HoREA cũng đề xuất bổ sung thêm hàng loạt các trường hợp thuộc diện thu hồi đất.

Cụ thể, HoREA đề nghị bổ sung trường hợp thu hồi đất “để đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất” tại điểm khoản 2 Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (bản sửa đổi).

Đề nghị bổ sung trường hợp thu hồi đất “các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ” tại điểm b khoản 2 Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (bản sửa đổi), để bảo đảm phù hợp hợp với Điều 31 Luật đầu tư 2020.

Đề nghị bổ sung mục tiêu thu hồi đất để “đấu thầu dự án có sử dụng đất” tại điểm c khoản 2 Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (bản sửa đổi) để bảo đảm đồng bộ tính, hệ thống nhất với Điều 65 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ngoài bổ sung các trường hợp thu hồi đất, HoREA cũng đưa ra ý kiến ​​loại bỏ 2 trường hợp hồi đất trong dự án Luật Đất đai (bản sửa đổi).

Thứ nhất, HoREA đề nghị bỏ điểm e khoản 2 Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (bản sửa đổi), quy định thu hồi đất với trường hợp “các dự án sử dụng đất vào mục tiêu xây dựng văn bản, xã hội , y tế, giáo dục và đào tạo, thể thao, khoa học và công nghệ, thiết lập ngoài môi trường “.

Đề nghị nhà nước không thu hồi đất đối với trường hợp này nếu các dự án này không thuộc “các dự án đầu tư công” hoặc không thuộc trường hợp thu hồi đất để thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng quy định đất tại khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (bản sửa đổi).

By may mắn, trường hợp “dự án xây dựng cơ sở hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường” là “công ty đầu tư dự án” hoặc để thực hiện đấu thầu dự án có quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất thì mới thuộc diện Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (bản sửa đổi).

“Trường hợp các dự án này không phải là” công ty đầu tư dự án “hoặc không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất thì không thuộc diện nhà nước thu hồi đất và làm nhà đầu tư tự động nhận quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư “, ông Châu nói.

Trường thứ 2, đề nghị nhà nước không thu hồi đất đối với trường hợp xây dựng công trình của tổ chức tôn giáo mà để tổ chức tôn giáo tự tạo lập quỹ đất để xây dựng công trình của tổ chức tôn giáo phù hợp. with plan, plan to use of the earth theo phương thức tự động nhận quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất hoặc làm được tặng cho quyền sử dụng đất …

Theo HoREA, điểm h khoản 2 Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (bản sửa đổi) quy định nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp xây dựng “chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà táng” is not thật chính xác.

Bởi lẽ hiện nay, có nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh dự án “chợ; hoa viên nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng” không “sử dụng vốn đầu tư công” hoặc không thuộc trường hợp thu hồi đất để thực hiện hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (bản sửa đổi), cũng không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất .

Chỉ có một số ít trường hợp như dự án “nhà tang lễ cấp quốc gia, địa phương; nghĩa trang tập trung; nghĩa trang cấp quốc gia, nghĩa trang của địa phương (như Nghĩa trang TP.HCM); tưởng niệm liệt kê sĩ (như Bến Dược Củ Chi), đền tưởng niệm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa… “làm nhà nước đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công thì mới thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất.

Do vậy, ông Châu đề nghị nhà nước không thu hồi đất đối với trường hợp xây dựng công trình “chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng” nhằm mục đích kinh doanh mà để cho nhà đầu tư tự động create quỹ đất để xây dựng công trình “chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng” phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, theo phương thức tự động nhận quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *