Đề nghị Câu lạc bộ Thăng Long tích cực đóng góp thực hiện Nghị quyết số 15-NQ / Tị của Bộ Chính trị

Rate this post

(HNMO) – Sáng 20-9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong có buổi nói chuyện tại Câu lạc bộ Thăng Long (số 2 Trần Bình Trọng) về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ / TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 15-NQ / TƯ).

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông tin về Nghị quyết số 15-NQ / TƯ của Bộ Chính trị tại Thăng Long Câu lạc bộ.

Tham dự có các thành viên trong Ban Chủ nhiệm, khoảng 300 hội viên Câu lạc bộ Thăng Long và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã làm rõ tập trung tính chất quan trọng, sự cần thiết của Nghị quyết số 15-NQ / T, trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật và những hạn chế tồn tại sau 10 năm thực hiện hiện Nghị quyết số 11-NQ / TƯ ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020”.

Nghị quyết số 15-NQ / Tụ ra đời phục vụ chế độ tồn tại, nhất là đồng thời và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong những năm tới.

Bộ chính trị yêu cầu huy động tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô hiến, văn minh, hiện đại; thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế; động lực có dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực …

Đông đảo hội viên Câu lạc bộ Thăng Long theo dõi Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông tin về Nghị quyết số 15-NQ / T của Bộ Chính trị.

Đi sâu phân tích những căn cứ nội dung gồm 4 điểm, 2 mục tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 15-NQ / T, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, điểm mới nổi bật Nghị quyết lần này là Bộ chính trị mạnh mẽ kết hợp hài hòa, hòa quyện giữa giữ bản sắc văn bản với việc phát triển kinh tế và giữa các bản phát triển văn bản hóa; xác định văn hóa, con người không chỉ là mục tiêu, động lực mà là nguồn lực để phát triển Thủ đô.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị yêu cầu phải khơi dậy và phát huy sức mạnh truyền thống cách mạng, ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự động và khát vọng lên bộ quản lý và nhân dân Hà Nội. Đây là nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, cũng chính là tinh thần được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ / T, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình phân tích người quản lý, xác định công việc, xác định trách nhiệm và thời hạn hoàn thành với các nhiệm vụ rất cụ thể. Đồng chí hướng dẫn Câu lạc bộ Thăng Long và các hội viên với bề dày kinh nghiệm sẽ tích cực đóng góp cùng thành phố thực hiện thành công Nghị quyết số 15-NQ / Tị của Bộ Chính trị như mục tiêu đề ra .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *