Cơ quan Tổng cục chính khai mạc kiểm tra lệnh năm 2022

Rate this post

Đại tá Trịnh Như Huệ, Trưởng phòng Quân lực – Tác chiến, Văn phòng Tổng cục Chính trị, đại diện Ban tổ chức đợt kiểm tra cho biết: Chấp hành Chỉ lệnh của quân đội, Quốc phòng năm 2022 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và kế hoạch kiểm tra điều khiển các lệnh của Bộ Quốc gia năm 2022 của Bộ Tổng phòng Tham mưu, cơ sở kiểm tra đối với các cơ quan, thuộc Tổng cục Chính trị số lần này có 30 / 32 đơn vị đầu mối Tổng cục Chính trị gia, với quân số 1.268 đồng chí, còn lại 2 đơn vị Nam sẽ tham gia kiểm tra sau.

Đây là thiết bị hoạt động nhằm đánh giá toàn diện, khách hàng, thực hiện chất lượng về kết quả thực hiện lệnh trong cơ quan Tổng cục Chính trị. Trong thời gian một ngày, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra nội dung điều khiển theo đội hình khối và thăm dò kiểm tra đối với các cá nhân của tất cả các cơ quan, đơn vị.

Thông qua kiểm tra rút gọn thời gian phát hiện các nội dung còn yếu để tổ chức kinh nghiệm trong huấn luyện chỉ đạo, cơ quan điều hành chấp nhận, đơn vị và tiếp tục luyện tập tham gia kiểm tra cấp Bộ Quốc cao nhất kết quả. Kiểm tra điều khiển cũng là cơ hội để lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý công việc, rèn luyện, nhân viên cơ quan chấp nhận điều khiển.

Đồng thời, đây cũng là dịp để chỉ huy, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đơn vị rèn luyện đội ngũ, tác vụ chỉ huy, nâng cao nhận thức, tự động nhận thức. Thực hiện đúng lệnh trở thành thói quen, văn hóa, nét đẹp về phong cách quân nhân góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự chính quy, mẫu mực về lệnh, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thượng tướng Đỗ Căn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chế độ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quán rượu, triển khai kế hoạch luyện tập kiểm tra lệnh of Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá: Mặc dù cùng thời điểm phải triển khai thực hiện nhiều nội dung công việc, thường xuyên và xuất, song lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phục vụ. khó khăn, quan tâm sâu sát, chỉ đạo tổ chức luyện tập chặt chẽ. Nhiều thời gian sử dụng đơn vị, quân số, kế hoạch điều chỉnh để luyện tập tổ chức; tự kiểm tra chức năng, kịp thời khắc phục chế độ phục hồi, với các kết quả kiểm tra cao nhất.

To check out of the public item, the target item, the request title, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu Ban tổ chức, tổ chức giám sát phải tổ chức kiểm tra các nội dung chặt chẽ theo đúng quy định, bảo mật quy, thực chất, minh bạch và an toàn tuyệt đối. Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, công minh, khách hàng trong điểm, đánh giá đúng chất lượng từng nội dung của tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị. Kịp giải quyết những thắc mắc, kiến ​​nghị của các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia kiểm tra.

Các chức năng kiểm tra giúp đỡ Ban tổ chức chỉ đạo, điều hành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, kịp thời về chất lượng cơ sở; duy trì bảo đảm an toàn tuyệt đối đối với các khu vực kiểm tra… Còn lại với các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tham gia kiểm tra thì cần phải có sự chấp thuận của tổ chức kiểm tra và các tổ chức. chức năng, hướng dẫn, điều khiển của tổ chức giám sát. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra nội dung, bảo đảm quân số và kế hoạch thời gian. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả cao nhất.

Thượng tướng Đỗ Căn cũng nhấn mạnh: Kết quả kiểm tra là một trong các nội dung đánh giá Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022 của mỗi cá nhân, đơn vị. Kết thúc đợt kiểm tra các cơ quan, đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm huấn luyện, chấp hành lệnh; tiếp tục nâng cao ý thức chấp nhận điều hành cho mỗi cá nhân; tạo vững chắc chuyển đổi trong nhà nước chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội.

Đồng thời, tiếp tục quán bia, tổ chức đơn nguyên luyện tập tham gia kiểm tra khối cơ quan lệnh Bộ Quốc phòng năm 2022 đạt kết quả cao nhất; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị “Mẫu mực biểu”, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các kiến ​​nghị, liên quan xuất đề xuất đến công ty tổ chức và kết quả kiểm tra của cơ quan, vị trí, cá nhân phải nhanh chóng báo cáo, trao đổi Ban tổ chức, tổ chức giám sát để được giải quyết, trên tinh thần thống nhất, đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra; Chấp nhận điều hành quy định chế độ phát ngôn ngữ.

Tin, ảnh: CHU ANH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *