Chưa bỏ mức sử dụng công cụ, duy trì tín hiệu tăng trưởng 14% năm nay

Rate this post

Chú thích ảnh
Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

“Sau khi giao chỉ định mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại (NHTM) từ đầu năm, mới đây, NHNN đã nâng cấp phần còn lại của 14% cho các ngân hàng. Hiện, NHNN tiếp tục theo dõi, giám sát kịp thời, quản lý tốt việc tăng trưởng. Trên cơ sở đó, NHNN sẽ điều hành hợp tác TTTD trong năm 2023 và các năm tiếp theo ”, ông Đào Minh Tú cho biết.

TTTD công khai, minh bạch.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Chí Quang – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN).

Theo ông Phạm Chí Quang – Vụ phó Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), để rộng đường cân đối và cho ngân hàng xác định, mới đây, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng trao đổi thông tin về phòng tín dụng. Đây là cuộc họp hiếm hoi, dân chủ, công khai kéo dài tới 7 tiếng. Sau đó, 100% ngân hàng đã đồng tình với khoa học điều hành tín hiệu, hợp lý trên hoạt động cơ sở, khả năng tài chính của các tổ chức tín dụng (TCTD) để ổn định và hỗ trợ các TCTD.

Quan điểm của NHNN tại thị chỉ 01 từ đầu năm 2022 là hoạt động chính sách, theo dõi trường biến. “NHNN sẽ xem xét phù hợp tín hiệu phòng điều chỉnh để kiểm tra lạm quyền không chỉ phát hành năm 2022, mà các năm khác khi vận động phát triển và biến động khó lường”, ông Phạm Chí Quang cho biết.

Trước năm 2021, làm đặc thù kinh tế Việt Nam, các yêu cầu vốn phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng ngân hàng, kênh tín hiệu là kênh cung cấp nguồn chủ yếu cho nền kinh tế, có tốc độ tăng nhanh. Giai đoạn 2007 – 2010, tín dụng tăng bình quân trên 36%, tỷ lệ tín dụng / GDP cũng tăng nhanh, theo các cuộc đua tốc độ, lãi suất cho vay, hệ thống nợ kéo theo hệ thống ngân hàng tăng cao. Rất nhiều TCTD mất khả năng thanh toán, hệ thống đứng trước chống kịch liệt, gây bất ổn cho kinh tế vĩ mô, lạm phát mức 2 con số, đỉnh điểm là vào năm 2008.

Các tổ chức quốc tế IMF, WB, Moody’s… cảnh báo tín hiệu giai đoạn này gia tăng nguy cơ rủi ro kinh tế trọng yếu đối với tế bào, đe dọa toàn bộ hệ thống, mất khả năng, nợ xấu … Trong khi đó, theo NHNN, kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, nên tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu kéo dài, ảnh hưởng quan trọng đến nền kinh tế, đặc biệt là hoạt động ngân hàng.

“Trước đó tiên cảnh, từ năm 2011, kết hợp với công việc hoạt động thanh tra giám sát theo tiêu chuẩn toàn cầu của quốc tế, NHNN đã giao chỉ tiêu TTTD cho từng TCTD căn cứ vào năng lực chính , quản trị, điều hành của từng TCTD. Đồng thời, NHNN thường xuyên nghiên cứu, điều chỉnh, cập nhật để bảo đảm biện pháp bảo vệ TTTD bám sát tình hình thực hiện, đạt mục tiêu hàng năm do Chính phủ, NHNN set up in kiểm soát quyền phát hành, hệ thống bảo mật và ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối “, ông Phạm Chí Quang nhấn mạnh.

Theo Vụ Trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), tổng kết quá trình triển khai biện pháp bổ sung TTTD chỉ từ năm 2011 đến nay, TTTD toàn hệ thống giảm mạnh từ 30% / năm (cá biệt có năm lên đến 53 , 8%) down only 12 – 14% the last year. Từ năm 2020 đến nay, kinh tế Việt Nam liên tục trải qua nhiều biến động lớn, ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động ngân hàng, áp lực phát cao, khiến hầu hết ngân hàng Trung ương (NHTW) trên thế giới đẩy nhanh The money process for the main currency (CSTT), thang tăng cường, công suất rất lớn cho CSTT điều hành và tín dụng của NHNN.

Trong tiền cảnh hiện nay, việc duy trì công cụ giới hạn tín dụng là phù hợp, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng hàng hóa, thông qua đó góp phẩn kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định macro module. Kiểm soát phát hành là yêu cầu cao nhất từ ​​nay đến cuối năm, nên NHNN vẫn duy trì tín hiệu tăng trưởng mục tiêu 14%.

Đến ngày 16/9/2022, tín hiệu toàn nền kinh tế tăng 10,47% so với cuối năm 2021 và tăng 17,19% so với cùng kỳ năm 2021. “NHNN sẽ điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, đồng bộ, phối hợp các đơn vị khác, trong đó có khóa chính sách, để bảo đảm các mục tiêu của Chính phủ cũng như các mục tiêu kinh tế khác nhau ”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Theo bà Hà Thu Giang, Phó Vụ trưởng Phụ trách Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN, trong 9 tháng năm 2022, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bám sát định hướng điều hành từ đầu năm, NHNN chỉ định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chế độ quản lý của Chính phủ, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục kiểm tra rủi ro tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Trước nhu cầu phục hồi của nền kinh tế, các hoạt động sản xuất – kinh doanh, nhu cầu đời sống trở lại bình thường, tín dụng các ngành, lĩnh vực đều tăng trưởng ngay từ đầu năm 2022 và hầu hết tăng cao hơn cùng kỳ 2021, 2020 (là 2 năm chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 dịch).

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng quan trọng, linh hoạt và hợp đồng hợp tác, đồng bộ với khóa chính sách, khác mô hình macro chính sách để bảo đảm kinh tế mục tiêu ; đồng thời, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng nêu ra 4 mục tiêu quan trọng của ngành Ngân hàng trong CSTT điều hành.

Mục tiêu thứ nhất là kiểm soát quyền lực phát hành, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. “Đây là số ưu tiên mục tiêu trong CSTT điều hành của NHNN”, Phó Thống đốc cho biết.

Thứ hai là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, tạo nhanh điều kiện để khôi phục nền kinh tế sau khi dịch, góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế trên 6,5% như mục tiêu Quốc hội.

Thứ ba là tiếp tục thanh toán bảo mật của nền kinh tế, bảo đảm thanh khoản của TCTD đối với nền kinh tế.

Tư vấn là bảo đảm an toàn hệ thống TCTD bằng công cụ an toàn, bảo đảm an toàn chỉ của TCTD và tăng cường tác nghiệp thanh tra, giám sát. Do đó, CSTT điều hành công cụ phải đảm bảo yêu cầu mục tiêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *