Chủ phản hồi chính sách thời gian trước những biến động tình hình quốc tế, trong nước

Rate this post

Theo đó, Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị quyết 126 / NQ-CP (Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ngày 27/9/2022) – Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9 năm 2022. Đáng chú ý ý, tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Tư vấn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến quốc tế, trong nước, tăng cường tích cực , dự báo, chủ động có giải pháp phù hợp và phản hồi chính sách kịp thời trước những biến đổi tình hình quốc tế, trong nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh đôn đốc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, 3 chương trình tiêu chuẩn quốc gia; đồng thời tăng cường các nguồn lực bên ngoài nhà nước cho các nhà đầu tư phát triển.

Làm tốt công tác quy hoạch; tiếp tục kiểm soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; cùng các bộ, cơ quan, địa phương giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh và các vấn đề tồn đọng.

chu dong co giai phap phu hop va phan ung chinh sach kip thoi truoc nhung bien dong tinh hinh quoc te trong nuoc hinh 1

Chính phủ Bộ Kế hoạch và Tư vấn bảo trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến quốc tế, trong nước.

Đối đầu với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chính phủ phù hợp với hệ thống quản lý điều hành giao diện với diễn biến và thị trường trong, ngoài nước; phối hợp đồng bộ với tỷ giá linh hoạt, phù hợp với trường hình và mục tiêu tiền tệ, sẵn sàng bán có thể khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô mô, kiểm tra quyền phát hành; đẩy mạnh thực hiện Drivers chính sách hỗ trợ 2% theo Nghị định số 31/2022 / NĐ-CP của phủ Chính; tăng cường thông tin, truyền thông tin, góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng tiếp tục thay đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản trị, tiết giảm chi phí, Nghiên cứu, có giải pháp phấn đấu ổn định định hoặc làm giảm chi phí, thanh toán lãi suất cho vay.

Chính phủ bảo trì bộ tài chính, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện chính sách hợp lý mở rộng tài khoản, có trọng tâm, điểm quan trọng, kết quả an toàn; đẩy mạnh tăng thu, mở rộng cơ sở hạ tầng, tăng cường chống thất thu; Véc tơ để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi sự nghiệp có đầu tư chất lượng, chi tiết tài khoản không thực sự cần thiết; tiếp tục chỉ đạo, thuế rà soát, lệ phí, hợp lệ và phù hợp chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo công việc. Cùng các bộ, ngành, chức năng địa phương, nhiệm vụ tăng cường quản lý, kiểm tra giá cả, thị trường, nhất là các thiết bị đầu cuối cho sản xuất và đời sống; tăng cường phòng, chống lậu, gian thương mại.

Bộ công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi diễn biến cung cấp, tình hình thị trường các mặt hàng thiết yếu, nhất là xéc măng, dầu; có giải pháp không để đứt nguồn cung cấp, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước; đẩy mạnh cấu trúc lại các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, phấn đấu thặng dư thương mại; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa, mở rộng thị trường quốc tế. Bảo mật chắc chắn một lượng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, giảm phát thải.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống; đẩy mạnh cơ cấu lại và phát triển sản xuất theo định hướng kết quả, vững chắc, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, định hướng, cố định và phát triển toàn bộ giá trị chuỗi về trái cây, lương thực, thủy sản …

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh phát triển trường lao động vững chắc, hiệu quả; thúc đẩy mạnh mẽ đào tạo lao động có trình độ tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trên các lĩnh vực và chuẩn bị sẵn sàng cho xu thế chuyển đổi đầu tư; làm tốt công việc an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, đặc biệt quan trọng của người chủ yếu, người dân chuyên sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn tắm.

Bộ chủ trì xây dựng, phân phối với các bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để phát triển trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, vững bền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *