Cho ý kiến ​​vào cơ chế thực hiện ứng dụng, bờ biển giải pháp chính sách tại các khu du lịch

Rate this post

Chiều 28-9, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị cho ý kiến ​​tham gia vào dự thảo Đề nghị ban hành cơ chế, chính sách giải trình cá ven bờ tại các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 – 2025.

Cho ý kiến ​​vào cơ chế thực hiện ứng dụng, bờ biển giải pháp chính sách tại các khu du lịch

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ sở, ngành, đơn vị liên quan, lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn, TP Sầm Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình bày dự thảo tờ trình thực hiện, chính sách giải trình cá ven biển tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn đoạn 2023 – 2025. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 4.367 tàu hoạt động ở vùng biển ven (chiều dài dưới 12m), thu hút khoảng trên 6.400 lao động trực tiếp. Trong đó, có 2.242 tàu cá, với hơn 3.590 lao động trực tiếp bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển khu du lịch, đô thị biển, làm ảnh hưởng đến thời gian dài của dân cư. Mặt khác, tàu cá ven bờ hoạt động trong ngày, hải sản bốc thăm tại các bờ biển, khu du lịch gây mất mỹ quan, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thu hồi không gian du lịch ven biển.

Cho ý kiến ​​vào cơ chế thực hiện ứng dụng, bờ biển giải pháp chính sách tại các khu du lịch

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn phát biểu tại hội nghị

Theo đó, dự án cơ chế, giải pháp chính sách tàu cá ven biển tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh bao gồm các nội dung: Hỗ trợ giải pháp tàu cá ven bờ tại các khu du lịch; Hỗ trợ đời sống ổn định sau khi giải trình cá; Hỗ trợ thay đổi tàu cá khai thác vùng ven bờ thành tàu cá khai thác vùng lộng; Support chi phí tổ chức giải bản tàu cá; Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề sau khi giải trình cá … .

Cho ý kiến ​​vào cơ chế thực hiện ứng dụng, bờ biển giải pháp chính sách tại các khu du lịch

Đại diện lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn phát biểu.

Kết luận đề nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao công ty thống kê và xây dựng cơ chế, chính sách của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời nhấn mạnh, xây dựng cơ chế, giải pháp chính sách cá ven biển tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, vừa hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế, tạo công việc làm mới, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho dân vùng biển vừa xây dựng, phát triển các khu du lịch biển hiện đại, hấp dẫn, thân thiện, môi trường cảnh quan ven biển sạch đẹp, thuận lợi cho công việc khai thác tiềm năng du lịch và giảm áp lực khai thác thủy sản vùng ven bờ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đề nghị, bỏ 2/5 sách hỗ trợ chính nhóm trong phần thảo luận, bao gồm: Hỗ trợ dự án cải hoán cá khai thác vùng ven thành tàu khai thác vùng lộng; Support chi phí tổ chức giải bản tàu cá để giảm kinh phí thực hiện chính sách. Đồng thời, bổ sung chính sách Hỗ trợ chuyển đổi tàu khai thác ven bờ sang vận hành du lịch và xây dựng thêm phương pháp Thực hiện giải trình tàu cá trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Cho ý kiến ​​vào cơ chế thực hiện ứng dụng, bờ biển giải pháp chính sách tại các khu du lịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở các ý kiến ​​đóng góp tại hội nghị hoàn chỉnh với 4 hỗ trợ chính sách, bao gồm: Hỗ trợ giải pháp bờ biển cá ; Hỗ trợ đời sống ổn định sau khi giải trình cá; Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề sau khi giải quyết cá tàu; Hỗ trợ chuyển đổi tàu khai thác ven bờ sang vận hành du lịch và thực hiện 3 phương án đối với hội đồng tỉnh trong kỳ họp tới.

Đồng thời, phối hợp với các phương tiện truyền thông địa phương tăng cường tuyên truyền cho dân, kip thời ngăn chặn, trạng thái khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hoàn thành mục tiêu cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ban Châu Âu (EC) năm 2022.

Lê Hoà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *