Cập nhật mới tầm nhìn hệ thống trong LMHT tiền mùa giải 2023

Rate this post

Các bản cập nhật của LMHT trong mùa giải này nhằm mục đích giảm bớt một số khó khăn cho những người chơi, đặc biệt là những người mới chơi.

Phần tiền mùa giải 2023 tập trung chủ yếu vào việc làm cho trò chơi dễ hiểu hơn, với nhiều lựa chọn hơn để người chơi được xác định rõ ràng trong suốt quá trình của trò chơi. Trong nhiều năm qua, LMHT has an the same path of the khó khăn, đặc biệt là đối với những người mới chơi. Các bản update of LMHT trước mùa giải này nhằm mục đích giảm bớt một số khó khăn cho những người mới chơi, những người có tâm lý bối rối trước những thứ update has not only the way of the details with them.

>> Xem thêm: LMHT: Riot Games bắt tay vào làm lại hệ thống trang bị Thần Thoại

Hải update lớn nhất với tầm nhìn trong giai đoạn tiền mùa giải xoay quanh thời gian tồn tại của mắt. Show at the way only to see chiếu socket but also be a lot is a time in it and di mouse through the status of it. Tuy nhiên, trong giai đoạn tiền mùa giảitime to back of mắt đồng minh will be display on small map. Ngoài ra, một điểm đánh dấu duy nhất sẽ được áp dụng cho các mắt khi gần hết hạn.

Một điểm đánh dấu duy nhất sẽ được áp dụng cho các mắt khi gần hết hạn.

Một điểm đánh dấu duy nhất sẽ được áp dụng cho các mắt khi gần hết hạn.

Lien quan to mắt kẻ thù, time here who play will be a ‘the tracker tracker’ the eyes are set by for any player on any they ping or attack. Theo dõi sẽ tồn tại cho đến khi bị phá vỡ hoặc hết thời gian.

Time here person will be a 'the tracker contact' of the eyes are set by for any player on any they ping or attack.

Time here person will be a ‘the tracker contact’ of the eyes are set by for any player on any they ping or attack.

Những thay đổi hợp lý hơn đối với tầm nhìn này đi kèm với nhiều update khác trong đoạn tiền mùa giải, hầu hết đều xoay quanh trò chơi để mọi người dễ dàng tiếp cận. Gần như mọi vai trò đều nhận được các bản update chất lượng trong giai đoạn tiền mùa giảivới những người đi đường đơn sẽ thấy những thay đổi về cách kiếm vàng and kinh nghiệm của họ và những người đi rừng nhận được một cuộc trùng lặp cuộc họp lớn cho vị trí của mình.

Thường xuyên theo dõi MGN.vn nhé, chúng tôi sẽ luôn mang lại những tin tức mới nhất liên quan đến Esports và tin tức về streamer, game mới nổi cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *