Cần có chính sách thỏa mãn thỏa mãn với thức thức đội ngũ

Rate this post

Sáng 14-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) tổ chức hội thảo góp ý dự án Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ định thức đến năm 2030.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Vusta cho biết: Giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu nhất định, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về kết quả tăng trưởng kinh tế, chất lượng cuộc sống của dân cư. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn tồn tại những điểm hạn chế, trong đó có trạng thái thiếu lao động độ cao cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành. Đây là hệ yếu tố then chốt có tính quyết định đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam.

Trước thực hiện phát triển đội ngũ định thức và yêu cầu phát triển trong tiền cảnh mới, Đảng và Nhà nước chỉ đạo các cơ sở quản lý xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ định thức đến năm 2030. Hội thảo được tổ chức để lắng nghe ý kiến ​​đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học góp phần giúp cơ quan xây dựng chiến lược tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự án chiến lược.

Góp ý cho dự thảo chiến lược, TS Phạm Văn Tân, Nguyên Phó chủ tịch Tổng thư ký Vusta đề nghị, ban biên tập cần quan tâm Nghiên cứu phương án phân loại theo 3 khu vực: Trí thức trong khu vực Nhà nước, định thức trong khu vực thị trường (trong doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp) và định thức trong các tổ chức xã hội nghề nghiệp và bên ngoài xã hội.

Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ khoa học và công nghệ, nguyên Phó chủ tịch tập hợp cho rằng, có 3 yếu tố chính để khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, đó là ưu đãi about entry, environment activity light to create and the tôn vinh. Ở nước ta, cả ba yếu tố đều có nhiều bất cập. Người làm khoa học chủ yếu lương hành chính với mức thấp thu nhập. Điều kiện, môi trường và văn bản hóa học làm mới sáng tạo không khuyến khích. Những điều đó làm cho nhà khoa học phai nhạt dần lòng đam mê nghiên cứu, dần dần tự tin và mất dần cơn bão hiến. Vì vậy, cần có thỏa mãn chính sách thỏa mãn với thức thức đội ngũ.

Tin, ảnh: LA DUY

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp nhiều hơn cho đất nước

Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp nhiều hơn cho đất nước

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong xây dựng và tổ chức bảo vệ

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong xây dựng và tổ chức bảo vệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *