Bế mạc họp thứ 15 của Ban Thường vụ Quốc hội

Rate this post

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu báo Phiên họp thứ 15 của Ban Thường vụ Quốc hội

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 15/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự phục vụ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc phiên họp thứ 15.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ quyết định, sau 4 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm cao, toàn bộ chương trình kiến ​​trúc của phiên họp thứ 15 đã hoàn thành. Trong phiên họp này, UBTVQH đã thảo luận sôi nổi, cho ý kiến ​​và cơ sở thống nhất các tiêu chuẩn nội dung là chương trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

Trong đó có dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực thi chính sách, pháp luật về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2016 – 2021; các công trình báo cáo năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phủ, chống tham chiếu, tình hình phạm tội, phạm vi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phạm vi luật, công việc thi hành án năm 2022; các báo cáo của phủ Chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công việc của công ty, giải quyết khiếu nại và tố cáo năm 2022…

Tại phiên họp này, UBTVQH đã tiến hành giám sát và xem xét thông tin qua 2 dự thảo Nghị quyết về giám sát chuyên đề: việc thực hiện các quyết định của UBTVQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn đoạn 2019 – 2021; công việc thực hiện luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 cho đến ngày 1/7/2021.

UBTVQH cũng xem xét công tác dân sự của Quốc hội tháng 8 và cho ý kiến ​​bằng văn bản về 2 nội dung (các báo cáo của Chính phủ về chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo ở giai đoạn 2021-2025; results of the Nghị quyết quyết định 03 và Nghị quyết quyết định 24 của UBTVQH về chi trả hỗ trợ cho người lao động).

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, các nội dung tại phiên họp đều là các vấn đề được chuyển sang cử tri, nhân dân và đánh giá luận xã hội quan tâm, theo dõi. Ủy viên UBTVQH đã tập trung xem xét kỹ lưỡng, thực hiện chất lượng, trách nhiệm, phản biện, phân tích từ nhiều khía cạnh. Đại diện các cơ quan, tổ chức chủ quản tích cực thảo luận, cung cấp thông tin, đóng góp nhiều ý kiến ​​sâu sắc, chất lượng và thuyết minh giải trình thêm đối với từng nội dung nhằm hoàn thiện các báo cáo với mong muốn muốn có chất lượng tốt nhất cho quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

UBTVQH cũng nhất định sẽ cho ý kiến ​​về kế hoạch chi tiết và đề cương báo cáo của 4 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội và UBTVQH năm 2023 tại phiên họp chuyên đề xây dựng luật tháng 9/2022, để tổ chức hội nghị đề nghị toàn quốc về công việc giám sát năm 2022 và triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, (dự kiến ​​diễn ra ngày 27/9).

Ngay sau phiên họp này, Bảng Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam 2022, diễn ra trong cả ngày 18/9, để phục vụ cho các quyết sách của Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Tiếp tục ngay sau đó, UBTVQH tổ chức phiên họp chuyên đề xây dựng luật tháng 9, dự kiến ​​kéo dài 5,5 ngày.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, khối lượng công việc trong thời gian còn lại của tháng 9 như vậy là rất lớn, giải quyết các vấn đề xuất ra, bất thường là rất khó khăn, nên các cơ quan của Quốc hội, các UBTVQH cơ quan phải tính toán, hợp lý thời gian bố trí; tập trung ưu tiên cho các công việc chung, thực hiện các nhiệm vụ của mình kỹ lưỡng, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan quản lý, các Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách từng lĩnh vực tiếp tục tinh thần từ sớm, từ xa, kỹ thuật lưỡng tính, đôn đốc gửi tài liệu cho UBTVQH, nhất là các dự án án như dự án Luật Phòng thủ dân sự, dự án Khám bệnh, chữa bệnh còn nhiều ý kiến ​​khác nhau, yêu cầu phải gửi sớm để nghiên cứu.

Với sự phối hợp rất chặt chẽ giữa Quốc hội với Chính phủ, giữa các cơ quan của Quốc hội với các ngành, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối đa, Kiểm toán Nhà nước và tham gia rất tích cực của các cơ quan có liên quan, sự ủng hộ của cử tri, của nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, công việc chuẩn bị họp thứ 4 sẽ bảo đảm chất lượng cao nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *