Báo chí khoảng 30 có dấu hiệu “báo chí hóa” tạp chí, “tư nhân hóa” báo chí

Rate this post

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định: Công tác xử lý trạng thái “báo hóa” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí được thực hiện một cách quyết định liệt kê, quy mô, bài bản, chi tiết, minh bạch , đi vào trọng tâm, trọng điểm những vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; qua kiểm soát, theo dõi, bước đầu phát sóng, xác định khoảng 30 cơ quan báo chí có dấu hiệu “báo hóa” tạp chí, “tư nhân hóa” báo chí. Bộ cũng đã được bảo trì, thiết lập tổ chức hoặc thiết lập Đoàn thanh tra, kiểm tra rà soát kiểm tra, đánh giá, xem xét để chỉnh sửa toàn diện, mọi hoạt động của cơ quan báo chí có dấu hiệu “báo cáo “tạp chí,” tư nhân hóa “báo chí và xử lý vi phạm pháp luật nếu có.

Kế hoạch thể hiện sự quyết tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan để từng bước nêu trên; giúp các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí nhận thức đây là công việc cần thiết phải được ủng hộ, phải đồng hành và phải cùng thực hiện để mang lại sự sạch sẽ và uy tín cần có cho hệ thống báo chí, cho người làm báo.

Lần đầu tiên, bộ nhận diện “báo chí” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ rõ, công khai tại Quyết định số 1418 / QĐ-BTTTT ngày 22.7.2022 .

Công tác xử lý trạng thái “báo hóa” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí thực hiện một cách quyết định danh sách, quy mô, bài bản, chi tiết, minh bạch, đi vào trọng tâm, trọng điểm Vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Qua rà soát, theo dõi, Bộ Thông tin và Truyền thông báo bước đầu, xác định khoảng 30 cơ quan báo chí có dấu hiệu “báo chí hóa” tạp chí, “tư nhân hóa” báo chí. Bộ cũng chủ trì, thiết lập tổ chức hoặc thiết lập Đoàn thanh tra, kiểm tra rà soát kiểm tra, đánh giá, xem xét để chỉnh sửa toàn diện, mọi hoạt động của cơ quan báo chí có dấu hiệu “báo cáo ”Tạp chí,“ tư nhân hóa ”báo chí và xử lý vi phạm pháp luật nếu có.

Kết thúc giai đoạn 1, đến hết tháng 9.2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành làm việc, thanh tra, kiểm tra đối với 16 cơ quan báo chí. Kết quả, Bộ ban hành 11 quyết định xử lý vi phạm chính với tổng số tiền 616,5 triệu đồng, công cụ thể: Tạp chí Thương gia bị phạt tiền 50 triệu đồng; Tạp chí Môi trường và Cuộc sống bị phạt tiền 55 triệu đồng; Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị bị phạt tiền 55 triệu đồng; Tạp chí Đời sống và Pháp luật bị phạt tiền 138 triệu đồng; Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến bị phạt tiền 72,5 triệu đồng; Tạp chí sở hữu trí tuệ và sáng tạo tiền phạt 50 triệu đồng; Tổng biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo bị phạt tiền 3,5 triệu đồng; Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam bị phạt tiền 63 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép loại hình điện tử trong thời hạn 3 tháng; Tổng biên tập Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam bị phạt tiền 7 triệu đồng; Báo Sức mạnh và Đời sống bị phạt tiền 72,5 triệu đồng; Báo điện tử Tổ quốc bị phạt tiền 50 triệu đồng. Các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông hiện đang hoàn thiện kết luận thanh tra, kiểm tra đối với Tạp chí Doanh nghiệp và Pháp lý, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, Tạp chí Nhà quản lý; chuẩn bị ban hành quyết định xử lý đối với Tạp chí điện tử Viettimes, Tạp chí điện tử Nhịp sống số, Tạp chí điện tử Kỹ thuật chống hàng giả và gian thương mại.

Các cơ quan báo chí được xử lý đều đặn bình thường để xác nhận những sai sót, khuyết điểm, chấp nhận điều hành để xử lý; have an link text can for the method, plan plan and animation; rà soát, kiểm tra nội dung thông tin, thực hiện đúng tôn chỉ, mục tiêu; bảo đảm kiểm tra nội dung thông tin, năng lực sản xuất, bài, kinh tế báo chí, an toàn, an ninh thông tin; tuân thủ quy định pháp luật về báo chí. Các cơ quan báo chí được xử lý đã loại bỏ hàng ngàn tin nhắn, bài có nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích do cơ quan chức năng chỉ ra; cam kết kiểm soát viên, chủ động gỡ bỏ những tin tức, bài có nội dung bên ngoài phạm vi tôn chỉ, mục tiêu. The big of the management of the basic management of the base of the mass media are also accept the form of the give up, not performance of the basic management of the body management of the basics only. quan báo chí phục vụ phạm vi, khuyết điểm và thực hiện đúng các quy định.

Tại thời điểm làm việc, 4 cơ quan báo chí chủ động xin tạm dừng hoạt động 55 chuyên trang để rà soát, chỉnh sửa hoạt động; 4 cơ quan báo cáo kết nối hoạt động chủ đề liên quan đến công việc liên kết xuất nội dung, kết thúc công việc cho đơn vị, tổng hợp lại tin tức trang, bài. Công tác xử lý tạo ra hiệu ứng hoạt động khi có cơ quan báo chí chủ động cuối cùng hợp tác, dừng công việc cho các trang thông tin điện tử tổng hợp khai thác lại tin, bài.

Từ tháng 10.2022, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Kế hoạch xử lý trạng thái “báo hóa” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí, tiến hành thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xem hoạt động đối với khoảng 15 cơ quan báo chí; cương quyết xử lý nghiêm minh nếu phát hiện sai phạm, thậm chí tước quyền sử dụng giấy phép đối với những cơ quan báo chí để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, kéo dài, không yêu cầu thị, không nhận thức được việc phục hồi sai range. Đồng thời, Bộ cũng sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo.

Theo TTXVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *