Ảo đạm xuất khẩu gỗ sang Mỹ, Anh, EU

Rate this post

Báo cáo “Biến động về thị trường xuất khẩu của gỗ: Từ góc nhìn doanh nghiệp” vừa công bố bức tranh ảm đạm của xuất khẩu gỗ, ít nhất từ ​​giờ đến cuối năm 2022. Theo đó, cung – cầu gỗ nguyên liệu và mặt hàng trên thế giới, đặc biệt tại các trường lớn như Mỹ và EU, có nhiều biến động, tác động của Covid-19 đại dịch, xung đột Nga-Ukraine trực tiếp đến vận động high at many Quoc gia. Chi phí sản xuất, vận chuyển và sinh hoạt trở nên hồng hào, cầu tiêu dùng đối với các nhóm hàng không giảm yếu tố.

“Với độ sâu hội nhập, độ rộng với thị trường thế giới, ngành gỗ Việt Nam chịu tác động trực tiếp của các biến động, suy giảm xuất khẩu ở các trường xuất khẩu chính như Mỹ, EU và Anh”, báo cáo .

Trong số 52 DN với các mô hình khác nhau được lựa chọn theo dõi khảo sát, có 45 DN xuất khẩu sang thị trường Mỹ (chiếm 87%); 39 DN export to market EU (chiếm 75%); 24 DN xuất khẩu sang thị trường Anh (chiếm 46%); 28 DN xuất khẩu sang thị trường khác như Singapore, Nhật, Hàn Quốc … (chiếm 54%).

The 80% doanh thu at My, mất nguồn thu từ EU

Có 45/52 DN tham khảo xuất khẩu đồ gỗ sang Mỹ. Doanh thu xuất khẩu đồ gỗ sang thị trường Mỹ của nhóm DN này năm 2021 chiếm tỷ trọng 58% trong tổng doanh thu của DN.

Ước tính, trường Mỹ có sự thay đổi lớn nhất trong các trường xuất khẩu. Theo khảo sát, 33 DN có doanh thu từ thị trường này giảm trung bình 39,6% trong những tháng đầu năm. The width of Biên độ, from 8% up to the max level down to 80% doanh thu. Chỉ 10 DN có doanh thu tăng, mức tăng trung bình 11%.

Với trường EU, có 39/52 DN được phỏng vấn có sản phẩm xuất sang thị trường EU. Năm 2021, doanh thu xuất khẩu của các DN này sang EU chiếm 33% Tỷ lệ quan trọng trong tổng số doanh thu của khảo sát DN.

Từ đầu năm 2022, 24 DN xuất khẩu sản phẩm gỗ sang EU có doanh thu giảm mức giảm trung bình khoảng 42,2%. Đáng lưu ý, một số DN mất nguồn thu từ thị trường EU. Chỉ có 4 DN có doanh thu xuất khẩu sang EU tăng nhẹ, mức tăng trung bình 14%.

Biến động doanh thu xuất khẩu sản phẩm gỗ những tháng đầu năm 2022 sang thị trường EU

Với trường Anh, có 26/52 DN tham gia xuất khẩu, với doanh thu năm 2021 của nhóm DN này chiếm 19% tổng doanh thu xuất khẩu. Những năm đầu năm 2022, 17 DN bị giảm giá doanh thu xuất khẩu sang Anh với mức giảm trung bình 42,8%. Trong nhóm này, có 3 DN đã mất hoàn toàn nguồn thu từ thị trường Anh.

Ngoài các công ty Mỹ, Anh, EU, có 28/52 DN tham khảo đã xuất khẩu đồ gỗ sang các trường khác như Nhật, Singapore, Úc, Canada, Hàn Quốc, Newzeland, Trung Quốc, … Năm 2021, doanh thu xuất khẩu của DN từ các trường khác chiếm 22% trong tổng doanh thu từ xuất khẩu trong năm của nhóm DN. Tương tự, xuất khẩu tình hình tại các trường thị trên cũng có biến như tại các trường xuất khẩu chính trong năm 2022. Tuy nhiên, giảm mức độ suy giảm thấp hơn.

Giảm hàng loạt

Xem xét về tổng số liệu, trong 52 DN tham khảo khảo sát có tới hơn 80% DN dự báo mức doanh thu năm 2022 của họ sẽ giảm so với năm 2021. Cụ thể, 19 DN dự báo có mức doanh thu giảm dưới 30%; 13 DN dự báo giảm từ 30-50% và 10 DN dự báo giảm trên 50%. Chỉ có 3 DN dự báo doanh thu sẽ tăng 10-20% trong năm nay so với năm 2021. Còn lại, 7 DN dự báo doanh thu không thay đổi.

Dự báo doanh thu của doanh nghiệp chế biến gỗ trong năm 2022 so với năm 2021

DN hàng loạt từ trường cũng giảm bớt. Tại Mỹ, số lượng đơn hàng của DN khảo sát giảm giá trị trung bình 45,4%, một số DN không đơn hàng. Tại EU, các DN phản hồi mức giảm trung bình khoảng 44,6%, có DN đơn hàng giảm mạnh từ 80-100%. Thị trường Anh cũng chứng nhận mức giảm rất mạnh, trung bình 47,3% và một số DN giảm 100%. Xuất khẩu đơn hàng số lượng đến các trường khác nhau cũng ở mức giảm độ cao, trung bình khoảng 36,3%; một số DN bị giảm đến 80%.

Nhận về đơn hàng trạng thái từ nay đến cuối năm, 37 DN (tương đương trên 70%) số DN được khảo sát, dự kiến ​​đơn hàng sẽ giảm so với năm 2021. Chỉ có 4 DN kỳ vọng số đơn hàng tăng và 11 DN cho rằng số đơn hàng của mình sẽ không nhiều biến. Theo DN, xuất khẩu tình hình sẽ không hoàn thiện nhiều và số lượng đơn hàng hát tất cả các trường tiếp tục giảm mạnh từ nay đến năm. Mức giảm thiểu đơn hàng trung bình tại các trường Mỹ, EU và Anh được dự báo trên 40%trong khi tình hình xuất khẩu tại các trường khác nhau có mức giảm mức thấp hơn.

Nhận của các doanh nghiệp về đơn hàng trạng thái cuối năm 2022

Tin tức báo cáo và hệ thống thống kê chi tiết trên được thực hiện bởi Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định), Hội Mỹ nghệ thuật và Chế biến gỗ TP. .HCM (HAWA), Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) và tổ chức Forest Trends.

Ấn Độ xuất khẩu, Gạo Việt Nam tăng giá từng ngàyIllegal action export some of the type of Ấn Độ dự báo tạo hiệu ứng đẩy giá toàn cầu lên cao. Showcase export of Việt Nam tăng thêm khoảng 20 USD / tấn so với tuần trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *