An Giang thu giấy phép karaoke cơ sở không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

Rate this post

Công an tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết định các giải pháp bảo đảm an ninh doanh nghiệp tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; vui lòng tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Công điện số 792 / CĐ-TTg ngày 7/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức kiểm tra công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke; tăng cường hướng dẫn, tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra các liên kết đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh. Sở sửa đổi tham mưu UBND tỉnh, bổ sung theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke; too the level is must have a validation on the Kiện về phòng cháy, chữa cháy, an ninh Thứ tự của cơ quan chức năng có thẩm quyền; đề xuất tăng mức độ xử lý tài khoản đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh yêu cầu 11/11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tăng cường, kiểm tra, quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Các kiểm tra địa phương, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn; phạt vi phạm, an toàn xử lý giấy phép, đình chỉ hoạt động các cơ sở đủ điều kiện về phòng, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự.

If to out the basic business service karaoke is not enough condition, active is not allow on local table, Chủ tịch huyện, thị xã, thành phố thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, các địa phương phải kiểm tra, yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có lối thoát hiểm thứ 2 qua ban công, lô gia, đường ngắn, thang dây, ống tụt…. Các cơ sở phải chủ động trang bị các phương tiện, chữa cháy thiết bị, có phương tiện xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn toàn diện.

An Giang yêu cầu các cơ sở, ngành liên quan có các giải pháp quản lý an toàn điện (sau công tơ điện) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; chỉ đạo, hướng dẫn các phương pháp thực hiện thẩm định, cấp phép xây dựng đối với thẩm duyệt đối tượng thuộc công trình, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là karaoke dịch vụ kinh doanh cơ sở . Các đơn vị tuyên truyền, giám sát để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trở thành hoạt động giải trí tốt.

Phòng Cảnh Sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Công an huyện chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở kinh doanh karaoke.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an đều yêu cầu các chủ sở hữu kinh doanh dịch vụ karaoke xây dựng lối thoát kiếp nạn, cơ chế cạn kiệt; hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, chữa cháy trong thi công, cải thiện công trình có nguy cơ cháy nổ cao.

Phần lớn cơ sở xây dựng hồ sơ theo dõi phòng cháy, chữa cháy, phương án chữa cháy; hệ thống điện, thiết bị lắp đặt bảo đảm theo quy định. Từ đó, địa bàn tỉnh không xảy ra bất kỳ vụ cháy, nổ nào tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *