Xây dựng các sản phẩm du lịch mới mang bản sắc của Thủ đô

Rate this post

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả được xây dựng và thực hiện QCDC của Sở Du lịch. Là một trong những ngành, lĩnh vực chịu sự tác động nặng nề nhất của COVID-19 đại dịch, song Đảng ủy, Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn cùng đội ngũ cán bộ, công việc của Sở đồng thuận tiện, hoàn thành lực lượng. thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Nhờ đó, ngành Du lịch Thủ đô đã được phục hồi sức mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước tính đạt 8,61 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách hàng ước tính đạt 25,2 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quyền cũng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của Sở Du lịch trong công việc cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, Sở niêm yết công khai 26/26 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết trên phần mềm dịch vụ trực tuyến của thành phố; Đồng thời xây dựng đài truyền hình tiếp nhận và giải đáp về thủ tục hành chính.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra

Về thời gian phục vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Sở Du lịch cần bám sát các kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc sắc của thủ đô hiến tặng năm văn bản.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Sở Du lịch tiếp tục uống các văn bản của Trung ương, thành phố về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với người đứng đầu đề tài. Đặc biệt, Sở cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bởi mặc dù có sự cố gắng, cố gắng nhưng chỉ số cải cách hành năm 2021 của Sở xếp thứ 14/22, cơ quan tương đương.

Cùng với đó, quan tâm xây dựng Đảng bộ, các đoàn thể chính trị – xã hội sở trong sạch, mạnh mẽ, làm cơ sở để xây dựng bộ quản lý, công việc, tổ chức kết hợp, nhất là hệ thống, lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính được giao, xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng tầm là trung tâm du lịch của cả nước và khu vực.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, Sở chú trọng triển khai, phát huy dân chủ trong các hoạt động, coi đây là nhiệm vụ, giải pháp để tạo ra sự kết hợp, hệ thống nhất, phát huy vai trò của bộ phận , công việc, của các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính của cơ quan.

Nổi bật là, Sở chưa kịp thành lập và sự kiện Ban chỉ đạo QCDC, ban hành đầy đủ các văn bản để triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ban giám đốc Sở thực hiện công việc tiếp theo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thường xuyên và xuất trình để giải quyết công việc phát sinh, không để kéo dài, tạo thành bức xúc…

Ban giám đốc, Ban giám đốc Sở cũng cấp cao trách nhiệm cho người đứng đầu, gắn kết thực hiện QCDC với các cơ quan chính của nhiệm vụ, bảo đảm các nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong bộ điều khiển công việc, như quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đánh giá bộ phận được thực hiện bảo đảm đúng quy định, nguyên tắc và phát huy dân chủ, thông qua đó tạo ra đồng thuận và cao nhất hệ thống. Công tác thi đua, khen thưởng cũng được Sở quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực phấn đấu trong toàn Sở.

Đáng chú ý, Sở Du lịch đã phát huy dân chủ trong giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao ý thức , trách nhiệm, chất lượng của bộ phận đội ngũ, công việc của sở.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính của Sở, nhất là trong công việc thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, COVID dịch vụ -19, vừa phục hồi và phát triển ngành Du lịch Thủ đô thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sở tham mưu, triển khai tốt các ngành du lịch hỗ trợ chính sách; Triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch tập trung vào thị trường du lịch nội địa và quốc tế; Build Hanoi to point to an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *