Triển khai các quy định của Đảng về nội bộ chính trị bảo vệ

Rate this post

(ĐN) – Ngày 20-9, Ban TVTU tổ chức hội nghị quản lý toàn tỉnh để triển khai quán cà phê Quy định 58-QĐ / TW ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo mật Đảng bộ chính trị bảo vệ (BVCTNB) và Hướng dẫn số 01-HD / BTCTW ngày 5-8-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định 58.Lãnh đạo Cục BVCTNB, Ban Tổ chức Trung ương triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương về BVCTNB cho cán bộ toàn tỉnh.  Ảnh: Phương Hằng
Lãnh đạo Cục BVCTNB, Ban Tổ chức Trung ương triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương về BVCTNB cho cán bộ toàn tỉnh. Ảnh: Phương Hằng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nêu rõ, công ty BVCTNB is an in the important content of the public build, edit the Party and build the main system value in clean vững mạnh. BVCTNB tác dụng có vị trí, đặc biệt quan trọng, nhất là mỗi khi cách mạng bước sang một giai đoạn mới, Đảng ta đề ra những chủ trương, biện pháp BVCTNB cho phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ Chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bảo vệ, Nhà nước và thành quả cách mạng; đồng thời phê duyệt những điểm sai trái, thù địch, phòng những người hiện suy nghĩ về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội dung, tăng cường kết hợp, hệ thống trong Đảng, nhà nước, hệ thống chính trị – xã hội.

Phó bí thư trực tiếp Tỉnh ủy cho rằng, thời gian qua, công tác BVCTNB đã được cấp phép, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ tư tưởng của Đảng, chế độ bảo vệ, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn xã hội.

Tuy nhiên, BVCTNB công tác ở một số cấp độ hạn chế nhất định, nhất là rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định, kết thúc tiêu chuẩn chính trị bị động, mất sức. Một số cấp độ không sâu, kịp thời và quản lý tình hình BVCTNB. Do đó, tổ chức quán rượu Quy định 58-QĐ / TW ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về BVCTNB Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD / BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, bộ phận, ủy viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong nghiên cứu học tập. quan điểm trong BVCTNB thực hiện.

Sau khi quán triệt văn bản nói trên, hội nghị dành nhiều thời gian cho các báo cáo viên Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thẩm tra, xác minh, xác nhận bộ quản lý tiêu chuẩn, quản lý viên và quần áo của họ when are watching the load of the Đảng; đồng thời, trao đổi, giải đáp câu hỏi liên quan đến công việc BVCTNB của các đơn vị, địa phương.

Phương Hằng

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *