Web NTR ghép đôi đời thực chỉ có tại Nhật Bản

Rate this post

Một trang web NTR vừa được phát hiện, tại đây tuyển dụng, đào tạo, tư vấn cách cấm và mọc ra nhiều người.

Web NTR ghép kênh cắm tại Nhật Bản

NTR is an type khá phổ biến trong manga / anime. NTR is a rule of Netorare tạm dịch “Đèn cắm”. This is an type with a highness level. This content can be type of this xoay quanh việc nam chính hoặc nữ chính bị phụ nữ làm chủ. Đôi lúc nữ chính hoặc nam chính trở lại là người chủ động đi đến các tiêu điểm.

Web NTR ghép kênh cắm tại Nhật 1

The but new here NTR state this is back is an an group thi. Cụ thể mới đây một tài khoản Twitter takigare3 đã chia sẻ câu chuyện khi anh tham gia vào một NTR web. Theo như anh chia sẻ để nhập vào web này cần phải có số điện thoại Nhật Bản, sinh năm 90 trở về trước. Ngoài ra, người tham gia còn phải trả lời một số câu hỏi như: tại sao bạn lại ở đây ?, bạn muốn đi cắm sừng hay mọc chồi ?, bạn có sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình không ?,…