Việt Nam ưu tiên phát triển các loại hình du lịch theo hướng tăng trưởng xanh

Rate this post

Hồi tháng 7, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 882 / QĐ-TTg ngày 22/7/2022. Theo đó, Kế hoạch quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 bao gồm 18 chủ đề, 57 nhiệm vụ nhóm, hoạt động và 134 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể.

Trong lĩnh vực du lịch, Thủ tướng Chính phủ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì 02 nhóm nhiệm vụ là “Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh và vững chắc” and “Ưu tiên phát triển các loại hình du lịch theo hướng tăng trưởng xanh (du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và nông thôn, du lịch nghỉ dưỡng biển đảo với phát triển kinh tế biển xanh, du lịch thể thao mạo hiểm bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí xanh. ..), phát triển sản phẩm du lịch xanh ”.

Trong đó, nhiệm vụ nhóm “Hoan thiện chế độ, quản lý chính sách phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh và vững chắc ”có 02 nhiệm vụ cụ thể là:“ Xây dựng, triển khai hiệu quả Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với kinh tế xanh, kinh tế biển xanh ”và“ Hoàn thiện thể chế, chính sách ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, du lịch và nông thôn, du lịch cộng đồng. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, triển khai hệ thống xếp hạng về tăng trưởng xanh cho các điểm đến du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch ở Việt Nam ”. This is 02 a group of a service, have a high level priority.

Và nhiệm vụ nhóm “Ưu tiên phát triển các loại du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển sản phẩm du lịch xanh ”cũng có 02 nhiệm vụ là:“ Phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ các loại hình du lịch theo hướng tăng trưởng xanh chú trọng tính Connection of the Hạ tầng cấu trúc ”và“ Khuyến khích nhà đầu tư du lịch quan trọng đầu tư hệ thống thu gom, phân loại và tái chế nhằm mục đích sử dụng nước thải, rác thải cho các mục tiêu khác nhau ”.

Theo quyết định ban hành, Ban chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh làm Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, Bộ trưởng Kế hoạch và tư vấn làm Phó trưởng ban và các ủy viên là đại diện lãnh đạo các bộ , cơ quan ngang, cơ quan Chính phủ có liên quan, để tổ chức phân phối liên kết, giúp Chính phủ, Thủ tướng Quản lý chính phủ, chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, liên kết về tăng trưởng xanh và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Bộ Kế hoạch và Tư vấn là cơ quan đầu mối quốc gia về tăng trưởng xanh, có trách nhiệm bảo trì, phân phối với các bộ, ngành liên quan và ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phát triển khai triển kế hoạch trưởng xanh hành động; hướng dẫn, giám sát, đánh giá, kiểm tra, thực hiện hình tổng hợp; chủ trì, phối hợp với Bộ tài chính và các bộ, xác định liên kết ngành và phân bổ nguồn tài chính trong nước và phân phối các nguồn hỗ trợ của nước ngoài, cơ chế thúc đẩy thực hiện Kế hoạch hoạt động trưởng xanh.

(Nguồn: Tổng cục du lịch)

Mộc An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *