Việt Nam không từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội

Rate this post

Trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội liên tục tấn công mục tiêu xây dựng CNXH tại Việt Nam. Chúng tôi cho rằng “xã hội chủ nghĩa là một xã hội không tưởng, Đảng Cộng sản vẽ ra để đăng hoặc ngủ quần áo”, “công cụ lựa chọn con đường xây dựng CNXH là đi theo vết xe đổ của Liên Xô và Đông Âu ”,“ Việt Nam chuyển hướng theo tư vấn mô hình, CNXH chỉ còn là danh nghĩa ”… Cùng với đó, lợi dụng những mặt trái của xã hội, những người hạn chế, khuyết điểm trong công ty xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là cực tiêu cự, tham chiếu, xấu đối tượng “tát nước theo mưa”, bôi đen, vấy bẩn chế độ. Từ đây, những người này Việt Nam phải thay đổi mục tiêu phát triển, từ bỏ CNXH xây dựng, chỉ giữ lại nhiệm vụ bảo vệ độc lập dân tộc. This is the same same same độc ​​hại, ẩn chứa ý thức chống phá quyết liệt.

Phải xác định rõ ràng, công ty quản lý mục tiêu độc lập dân tộc liên kết với CNXH là điều kiện tiên quyết để bảo đảm lợi ích của cách mạng nước ta. Đây là bài học xương máu được Đảng, Nhà nước rút ra khỏi cuộc đấu tranh quốc phòng vĩ đại và công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Độc lập dân tộc và CNXH có mối quan hệ chứng minh, gắn bó với nhau. Dân tộc độc lập là không thuộc quyền, không phụ thuộc, không chịu sự chi phối, hướng dẫn từ bên ngoài; is any of the range of national family on all the lĩnh vực; là quyền tự quyết định tương lai, vận hành của chính dân tộc mình. Trong khi đó, CNXH mà chúng ta đang xây dựng là xã hội do nhân dân lao động làm chủ; con người được giải phóng khỏi áp lực, bóc trần, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm áp, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ cùng nhau phát triển… Độc lập dân tộc là điều kiện, tiền đề để xây dựng CNXH. Ngược lại, CNXH là cơ sở bảo đảm cho dân tộc độc lập.

Vậy sao, vì sao bad object lại ra khỏi công cụ xây dựng CNXH của Việt Nam? Suy cho cùng, câu trả lời vẫn là vấn đề lợi ích. Trong thời đại ngày nay, mâu thuẫn giữa CNXH và chủ nghĩa vẫn tồn tại và có ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn. This control source from the quality of 2 xã hội. Trong xã hội chủ nghĩa (XHCN), quần chúng lao động là người nắm giữ quyền lực Nhà nước, lợi ích được chia sẻ một cách hài hòa, công bằng và bình đẳng. Trong khi đó, tại tư bản xã hội, mặc định chấp nhận đa phần chính trị, đa thiết lập nhưng quyền lực phần lớn vẫn thuộc về giai cấp tư sản; Những mâu thuẫn, bất đồng, bất công trong xã hội vẫn tồn tại và trở thành nguồn gốc của xung đột. Theo quy định của pháp luật vận động và phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội, xã hội chủ nghĩa sẽ là hình thái phủ định dạng xã hội tư bản. Thực tế cũng chứng minh, từ khi chủ nghĩa Mác-Lênin ra đời, dưới sự chỉ đạo của các công trình, cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới đứng lên đấu tranh, làm chủ nghĩa tư bản chịu đựng những thiệt hại hết sức nặng nề, làm cho lợi ích của tư vấn cấp bị lung lay, đảo lộn. Chính vì vậy, để bảo vệ lợi ích của mình, để duy trì “Hàng vĩnh viễn của chủ nghĩa tư bản”, các thế lực thù địch đã tấn công vào mục tiêu xây dựng CNXH của Việt Nam.

Con đường đi lên CNXH là không dễ dàng. Có lúc tự động sản xuất trên thế giới lâm vào cuộc chiến, nổi lên với sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Chúng tôi chống chọi với chủ nghĩa Mác-Lênin, tiến trình xây dựng CNXH là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy định của pháp luật phát triển, không phải là đi vào “vết xe đổ” của Liên Xô. Build CNXH is an long of the nghiep, vô cùng khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên, những kết quả mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua là minh chứng rõ ràng nhất định CNXH không phải là “mộng tưởng” như những gì các đối tượng được đưa ra. Trong đó, một số nét chính có thể phác họa như: tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 6% / năm; quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu quân tăng lên (năm 2020, GDP đạt 271,2 tỷ USD và thu nhập bình quân 2,779 USD / người); năng suất lao động tăng từ 4,3% / năm giai đoạn 2011-2015 lên khoảng 6% / năm giai đoạn 2016-2020; mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng về quy mô, giáo dục và đào tạo ở những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng, chất lượng ngày càng tăng; đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm xuống dưới 3%; quốc phòng, an ninh không ngừng củng cố, kiên quyết, bảo trì đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền, hệ thống và toàn lãnh thổ; quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu…

Tự nhiên, trong quá trình phát triển, nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Trong đó, tham chiếu Đảng vẫn được xác định là một trong những nguy cơ tồn tại của Đảng và chế độ. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rõ, tham khảo là vấn đề chung của toàn thế giới, không phải là “sản phẩm riêng” của chế độ xã hội chủ nghĩa. Time qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã nhìn thẳng vào sự thật và quyết định xử lý đối với các trường hợp sai phạm. Công tác phòng, chống lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết định, toàn diện, với quyết tâm chính trị rất cao. Special, with the best system to set up only the director of, chống tham chiếu cấp tỉnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham chiếu sẽ được triển khai ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu, qua đó “kín” Adsense có thể gặp chướng ngại vật sinh tham chiếu. Phòng, chống thấm thành công chắc chắn sẽ là nền tảng hết sức quan trọng để chúng ta tiến lên CNXH một cách vững chắc.

Độc lập dân tộc liên kết với CNXH là mong muốn, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, là sự lựa chọn của lịch sử. Biết bao thế hệ cha anh đã dũng cảm sinh ra để có độc lập, tự do, hòa bình, ổn định, làm cơ sở phát triển lên CNXH. Vì vậy, công việc tấn công, từ bỏ mục tiêu xây dựng CNXH là vô nghĩa hành động với các hệ thống đi trước, là sự hỗ trợ trong quá trình phát triển, là sự thất bại với quần chúng nhân dân lao động. Vì vậy, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ bỏ qua CNXH đã xây dựng tiêu chuẩn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *