Việt Nam đầu tư 10 công nghệ năng lượng

Rate this post

(HNM) – Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng” là một trong 7 chương trình học và công nghệ quan trọng cấp Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trì và quản lý.

Trong giai đoạn 2021-2030, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đầu tư cho 10 công nghệ năng lượng, bao gồm: Công nghệ tiên tiến trong máy dò, thu hồi dầu và khí; công nghệ quang điện mặt trời; công nghệ tua bin gió tiên tiến; công nghệ lượng nhiệt; công nghệ đại dương và sóng năng lượng; hydro công nghệ; công nghệ tiên lượng lưu trữ; công nghệ thủy điện; công nghệ điện thông minh; kỹ thuật tiên tiến về bức xạ và đồng phóng xạ trong các ngành học, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

This công nghệ được lựa chọn dựa trên chiến lược phát triển chất lượng quốc gia, nhằm bảo đảm an ninh chất lượng cho việc phát triển kinh tế – xã hội và hướng tới cam kết giảm phát thải khí nhà kính về 0 (Net Zero) . Các định hướng này sẽ được triển khai thành 5 nội dung chính, từ đó hình thành các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy mô lớn với sự tham gia của các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp tiên phong trong từng lĩnh vực năng lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *