Viện trợ dự án xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo | BÁO QUẢNG NAM TRỰC TUYẾN

Rate this post

(QNO) – Ngày 3.10, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại; đồng thời giao UBND TP.Hội An làm dự án.

Dự án được tổ chức Four Paws International library does not return with the total capital more than 1,1 Tỷ đồng (tương đương 50 nghìn USD).

Dự án thực hiện từ tháng 9.2022 đến tháng 12.2023 nhằm xây dựng Hội An trở thành thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo; nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tiêm phòng dại và nguy cơ cho sức khỏe từ buôn bán thịt chó, mèo; hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho chó, mèo; giảm nguy cơ bị bệnh dại đối với con người.

Trích dẫn thư viện từ nguồn, sẽ thực hiện lắp ráp cố định bảng thông tin, xây dựng các công trình báo chí cho hoạt động phúc lợi về sinh vật, tiêm phòng và thiết bị nuôi chó, mèo tại các cơ sở kinh doanh y; sản xuất chương trình phát thanh hằng tuần với thông tin khuyến khích tiêm phòng bệnh dại, cảnh báo sự nguy hiểm của bệnh dại và khuyến khích dân không ăn thịt chó, mèo.

Đồng thời hỗ trợ tài chính và kỹ thuật tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo; giám sát và thực thi các quy định liên quan đến tiêu thụ thịt chó, mèo tại nhà hàng, lò mổ trong khu vực phố cổ Hội An; hỗ trợ chuyển đổi hình thức kinh doanh đối với một số cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt viện trợ phi dự án hỗ trợ áo khoác cho dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quảng Nam từ nguồn hỗ trợ của Tổ chức Children’s Hope In Action (CHIA). Liên hiệp hội Các tổ chức chủ sở hữu tỉnh là hỗ trợ viện tài khoản.

Tổng tài khoản viện trợ không hoàn lại hơn 1 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ 1.957 áo khoác cho dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phước Sơn (1.000 cái) và Nam Giang (957 cái).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *