Tiếp tục thay đổi mới tư duy, nhận thức về trò chơi, vị trí của khoa học xã hội và nhân văn

Rate this post

(HNMO) – Sáng 4-10, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo “Khoa học xã hội và nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ / TÍN: Thực trạng và định hướng phát triển trong thời gian tới ”.

Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo là một trong nhiều hoạt động tổng hợp công việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ / TÍN của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc phát triển khoa học và công việc phục vụ công việc, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đề xuất các điểm quan, mục tiêu, giải pháp xây dựng và phát triển khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới năm 2045.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung điểm lại những thành tựu, những người đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn vào sự phát triển của đất nước; làm sáng một số vấn đề chính sách môi trường có ảnh hưởng đến tổ chức chức năng máy và con người trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; chỉ rõ và xác định những nhân viên làm một số vấn đề của Nghị quyết 20-NQ / T và các chính sách không đi vào cuộc sống; đề xuất những định hướng phát triển của khoa học xã hội và nhân văn trong tiền cảnh kinh tế, thế giới chính trị có nhiều thay đổi hiện …

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu con người (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) đánh giá, Nghị quyết 20-NQ / TÍN từ khi ban hành nhiều điều kiện và động lực cho phát triển khoa học và công nghệ trên cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quyết định vẫn còn nhiều ngăn cản, một phần cơ chế, chính sách khi triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê, để tạo ra các bước thay đổi, góp phần đưa ra cơ chế tài chính thực sự là động lực mạnh mẽ để phát triển khoa học xã hội và nhân văn nói riêng và khoa học – công nghệ nói chung of Viet Nam, to chuc cac cong dong mang the gioi cua khoa hoc xã hội, hướng dẫn thực hiện các hoạt động khoa học hoặc phục vụ khoa học theo đúng quy định; sửa đổi các mức, đơn giá, quy định quá cũ, Lạc hậu; convert sang áp dụng tính toán chi phí thực hiện các hoạt động khoa học và các hoạt động phục vụ khoa học theo mức chi phí thực tế; tăng cường tự chủ cho các tổ chức khoa học, nhất là chủ tài chính, tự chủ tuyển dụng nhân sự.

Quang cảnh hội thảo.

GS.TS Võ Khánh Vinh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã nêu 4 định hướng tiếp tục đổi mới hệ thống Tổ chức nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách về khoa học xã hội và nhân text in time to. Đó là xây dựng, hoàn thiện các tổ chức khoa học xã hội và nhân văn theo hướng: Gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách; tích hợp chuyên ngành, đa ngành, liên ngành, xuyên ngành, hợp tác trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Kết thúc hội thảo, các diễn viên tham gia đều nhất, để lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn tiếp tục có nhiều hơn những người đóng góp hiệu quả phục vụ phát triển của đất nước trong bối cảnh quốc tế mới, cần tiếp tục thay đổi mới tư duy, nhận thức về trò chơi, vị trí của khoa học xã hội và nhân văn; have the head of the same as well as the tầm quan trọng của ngành; phát triển đội ngũ chuyên gia; Cụ thể hóa các chính sách, pháp luật nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại trong Nghị quyết 20-NQ / TƯ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *