Tư duy về du lịch ”là chủ đề Ngày Du lịch thế giới năm 2022

Rate this post

Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) Zurab Pololikashvili đã có thông báo nêu rõ: Ngày Du lịch thế giới luôn là người để tôn vinh thành tựu đa dạng và phong phú, sự phát triển vượt bậc của du lịch about quy mô, phạm vi và tầm quan trọng.

Năm 2022, toàn ngành du lịch một lần nữa ghi nhận những cơ hội mà du lịch đã và đang mang đến cho mọi người trên toàn thế giới. Nhưng trong năm nay, chúng tôi cũng nhận ra rằng không thể quay lại với cách làm việc như trước đây mà phải tư duy lại về du lịch. Khi thế giới mở cửa trở lại, những người làm du lịch rút ra được nhiều bài học từ COVID đại dịch và tạm ngừng hoạt động du lịch quốc tế trên toàn cầu. Các điểm yếu, cuộc khủng hoảng đã cho người làm du lịch thấy đâu là nơi có thể nâng cao khả năng phục hồi…

Chương trình Nghị quyết 2030 vì công ty phát triển cùng với 17 mục tiêu được phát triển là đích mà du lịch toàn cầu phải hướng tới và phải tư duy để đạt được tiêu đề. Điều này phụ thuộc vào chủ động, đường dẫn của những người tạo nên nền tảng du lịch là người lao động, các doanh nghiệp nhỏ và điểm đến du lịch. Đồng thời, các tổ chức quốc tế, bao gồm Tổ chức Du lịch thế giới, Chính phủ và chính quyền địa phương cũng cần phải hỗ trợ tích cực du lịch. Chúng tôi cần những lời nói và ý tưởng mới nếu muốn chuyển đổi, xây dựng một ngành du lịch tốt hơn cho tất cả mọi người.

Tư duy lại về du lịch – một trong những ngành kinh tế lớn nhất của thế giới không dễ dàng. Nhưng truyền cảm hứng, xúc tác cho sự sáng tạo. COVID-19 đại dịch cũng thúc đẩy quá trình chuyển đổi công việc, mang lại cả công thức, cơ hội lớn để bảo đảm nhiều người được hưởng lợi từ việc khởi động lại du lịch. Thế giới cũng đạt được mức độ đáng kể trong việc đưa ra lịch trở thành động lực trung tâm của nền kinh tế xanh, kinh tế xanh và kinh tế số, bảo đảm tăng trưởng không gây tổn hại cho con người, hành tinh .

Nhân dịp Du lịch thế giới 2022, Tổ chức Du lịch thế giới kêu gọi những người lao động và khách du lịch, các doanh nghiệp nhỏ, tập đoàn lớn và chính phủ cùng suy nghĩ, tư duy lại cách thức, phương thức làm việc du lịch… để bảo đảm hệ thống kinh tế này phát triển hài hòa, vững chắc, mang lại lợi ích nhiều hơn cho con người. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *