Triển khai quyết định các giải pháp hoàn thành tốt các đề mục

Rate this post

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội (KT-XH) tháng 9 và 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 / NQ-CP của Chính phủ; tình hình thực hiện Phục hồi chương trình và phát triển KT-XH; tình hình giải ngân vốn đầu tư và triển khai 3 chương trình quốc gia tiêu chuẩn.

Phát biểu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Các vấn đề tồn đọng kéo dài và được xử lý hiệu quả; công việc thường xuyên được thúc đẩy; đặc biệt, nhiều vấn đề phát sinh, đầu ra, bất ngờ đều được xử lý kịp thời, hiệu quả. Thủ tướng cho biết, các tổ chức quốc tế đều đánh giá tích cực về tình hình KT-XH Việt Nam và dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm 2022 và 2023 thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á .

“Những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được trên các lĩnh vực là nhờ vào cuộc quyết định của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng hành, ủng hộ của Quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nam và các tổ chức thành viên; sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, không kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự tưởng tượng, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân; sự giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả của bạn bè quốc tế “, Thủ tướng chỉ rõ.

Bên cạnh các thành phần đáng ghi nhận, Thủ tướng cho rằng không có những hạn chế như, ổn định tế bào vĩ mô, kiểm soát kinh tế phát hành, bảo đảm các cân đối lớn và ẩn chứa những rủi ro; triển khai các quốc gia mục tiêu chương trình, công việc giải ngân vốn đầu tư còn chậm; hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn khi làm giá nguyên, đầu vào vật liệu tự nhiên, chi phí sản xuất cao; trạng thái thiếu thuốc, thiết bị trang, tư vấn y tế ở một số bệnh viện, địa phương chưa được xử lý điểm; dịch covid-19 còn tạp chất, chậm tiêm vắc-xin; đời sống một bộ phận dân tộc khó khăn, nhất là vùng chuyên sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thiệt hại do thiên tai tăng …

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ: Quy cuối cùng năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, là thời gian “nước rút” để chúng ta “về đích”; đáp án Chính phủ, các ngành, các cấp phải tập trung cao độ, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, triển khai thực hiện liệt kê, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các quyết định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 quyết định không”, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ phát triển KT-XH của năm 2022, tạo đà cho năm 2023.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, Covid-19 dịch, trong đó đẩy mạnh việc tiêm vắc xin; is not to next to the status missing dược, vật tư, trang thiết bị y tế ở một số nơi như vừa qua. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lực lượng phát triển, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các đối tượng lớn của nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả phục hồi chương trình và phát triển KT-XH và 3 chương trình tiêu chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, thúc đẩy thực hiện chiến lược; tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách hành chính, lập quy; tăng cường phòng, chống thấm, tiêu cực; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học ứng dụng, công nghệ, chuyển đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng; tạo nền tảng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và nền tảng phát triển của nền kinh tế.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương và kỳ họp Quốc hội. Trước mắt, thực hiện tốt công việc chuẩn bị, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo, đề án Trung ương, Quốc hội trong Hội nghị Trung ương 6 và Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội sắp tới.

Tin, ảnh: TTXVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *