Tiếp tục xây dựng 2 trường đại học trọng điểm Đào tạo Bộ sách về pháp luật

Rate this post

Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo Bộ về pháp luật;

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1156 / QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường Trọng điểm đào tạo bộ xử lý về luật pháp “.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là tiếp tục tập trung nguồn lực được xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm. trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á and thế giới. “

Đến năm 2025, mô-đun tổng hợp của hai trường đạt khoảng 36.000 sinh viên, học viên, Nghiên cứu sinh

Các công cụ tiêu chuẩn có thể phát triển hai trường được xác định toàn diện trên các lĩnh vực và phân kỳ thành hai giai đoạn: 2022 – 2025 và 2026 – 2030.

Theo đó, về đào tạo, đến năm 2025, tổng quy mô của hai trường đạt khoảng 36.000 sinh viên, học viên, Nghiên cứu sinh. Tăng quy mô đào tạo văn bằng hai, thạc sĩ, tiến sĩ 10% / năm; hai trường có một số chuyên ngành trọng điểm nhọn, đáp ứng yêu cầu của Việt Nam và quốc tế; Tỷ lệ sinh viên / giảng viên không quá 25 sinh viên / 01 giảng viên.

Đến năm 2030, tăng quy mô đào tạo của hai trường đạt khoảng 49.000, chú trọng tăng quy mô đào tạo các chương trình chất lượng cao, trình độ tiến sĩ, tiến sĩ; Tỷ lệ sinh viên / giảng viên không quá 20 sinh viên / 01 giảng viên; quy mô tuyển sinh trình độ tiến sĩ, tiến sĩ trung bình không thấp hơn 20% quy mô tuyển sinh trong năm.

Công bố ít nhất 100 bài báo trên tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới

Về nghiên cứu khoa học, đến năm 2025, phấn đấu có 100% giáo sư, phó giáo sư và 85% tiến sĩ của hai trường chủ trì hoặc tham gia thực hiện đề tài, đề tài khoa học và công nghệ cấp; công bố ít nhất 100 bài báo trên tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới; bình quân mỗi năm trong giai đoạn thực hiện 10 – 20 đề tài cấp quốc gia hoặc cấp bộ, cấp tỉnh, ít nhất 01 – 02 Nghiên cứu sinh đối với các tác giả, tổ chức 09 hội thảo quốc gia, quốc tế , xuất bản chuyên mục 20.

Đến năm 2030, bình quân mỗi năm công bố ít nhất 200 bài báo trên tạp chí khoa học uy tín trên thế giới và đạt tỷ lệ trung bình một giảng viên của mỗi năm công bố từ 0,3 bài báo quốc tế trở thành up, có 12 – 25 đề tài khoa học cấp quốc gia hoặc cấp bộ, cấp tỉnh, 10 tác giả chương trình Nghiên cứu khoa học với đối tác nước ngoài; có ít nhất 13 hội thảo quốc gia, quốc tế và 30 mới / năm đầu sách; số hóa tất cả các bài báo được công bố trên Tạp chí Luật học và Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam…

Đến năm 2025, tăng số lượng tư vấn 15% / năm, trong đó, có 20 – 30% là miễn phí

Về phổ biến, truyền thông luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và cộng đồng phục vụ, đến năm 2025, tăng số lượng dịch vụ tư vấn 15% / năm, trong đó, có 20 – 30% là miễn phí phí; số lượng, công việc tư vấn cho khách hàng trong lĩnh vực pháp luật đạt được ít nhất là 500 dịch vụ, công việc / năm; Số lượt giảng viên, sinh viên tham gia hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý đạt 500 lượt / năm; tổ chức mỗi năm ít nhất 30 – 40 chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới các hình thức khác nhau.

Đến năm 2030, số vụ, việc tư vấn đạt khoảng 600 – 700 / năm, trong số đó, việc miễn phí đạt khoảng 30 – 40%; tổ chức mỗi năm 40 – 60 chương trình truyền thông, phổ biến pháp luật dưới các hình thức khác nhau.

Đến năm 2030, 40 – 45% giảng viên có tiến sĩ trình độ, 25 – 30% giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư

Về nhân lực và máy tổ chức, đến năm 2025, Trường Đại học Luật Hà Nội có đội ngũ giảng viên cơ sở khoảng 450 người, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 350 người, trong đó, tối thiểu 40% Giảng viên có tiến sĩ trình độ, 20 – 30% có chức năng danh sách giáo sư, phó giáo sư, ít nhất 30% giảng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ; ít nhất 70% lãnh đạo cấp phòng, 50% viên chức có thể giao tiếp bằng ngoại ngữ; đội ngũ giảng viên giảng đông đảo, có chất lượng; tăng cường trao đổi giảng viên giữa các cơ sở đào tạo luật.

Đến năm 2030, mỗi trường có khoảng 600 giảng viên, trong đó 40 – 45% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 25 – 30% giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, ít nhất 50% giảng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ; Giảng viên có thể giảng dạy ít nhất 20% khối lượng giảng dạy; tăng cường trao đổi bài giảng với các cơ sở đào tạo ngoài nước; 90% lãnh đạo cấp phòng, 70% viên chức có thể giao tiếp bằng ngoại ngữ; 100% member has the application of good job information in the job.

Về hợp tác trong nước và quốc tế: đến năm 2025, hai trường đạt 80 thỏa mãn với nước ngoài cơ sở đào tạo; 40 thỏa thuận trong nước. Tăng số lượng chuyên gia nước ngoài làm việc, phấn đấu đạt 15 giảng viên nước ngoài / năm; có ít nhất 20 sinh viên trao đổi chương trình, giảng viên / năm. Mỗi năm trường chủ trì tổ chức ít nhất 01 cuộc thi phiên bản tranh tụng quốc tế, tham gia ít nhất 03 cuộc thi tranh tụng giả định bằng tiếng Anh (ở cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế).

Đến năm 2030, hai trường đạt 150 thỏa thuận với nước ngoài cơ sở đào tạo; 85 – 100 thỏa thuận trong nước; phấn đấu đạt 30 giảng viên nước ngoài / năm; có ít nhất 30 sinh viên trao đổi chương trình, giảng viên / năm. Mỗi trường chủ trì tổ chức ít nhất 02 cuộc thi phiên bản tranh tụng quốc tế, tham gia ít nhất 05 cuộc thi tranh quyền giả định bằng tiếng Anh (ở cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế).

Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất khang trang, hiện đại

Về chất lượng cơ sở và công nghệ thông tin, đến năm 2025, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất khang trang, hiện đại tại Cơ sở 2 của Trường Đại học Luật Hà Nội tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; nâng cấp, cải tạo, hiện đại hóa cơ sở vật chất tại trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội và Phân hiệu của Trường tại tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp tục triển khai dự án xây dựng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Long Phước, thành phố Thủ Đức; dự án tại phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; đổi mới cách dạy, cách học, quản trị và quản lý dựa trên công nghệ số; phát triển hiện đại số thư viện, tăng cường sử dụng điện tử cơ sở dữ liệu tiên tiến trên thế giới; hợp tác ít nhất ba thư viện nước trong khu vực.

Đến năm 2030, 100% văn bản đạo diễn được trao đổi trên mạng môi trường; 60% giao tiếp của người học với Nhà trường thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin; 50% bài giảng của các thành viên đã được đưa lên hệ thống E-Learning hệ thống; 100% viên chức, người học sử dụng thư điện tử trong công việc; 40% tổ chức họp trực tuyến; 100% các đơn vị, phòng học được kết nối mạng LAN và wifi với độ ổn định băng thông cao; gia tăng, đa dạng hóa nguồn thu, nhất là các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, các khoa học hoạt động và công nghệ, tiến tới chủ đầu tư.

Đề án cũng quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan như: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ phận nhân dân của tỉnh Bắc Ninh, Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

* Mời quý độc giả theo dõi chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *