Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại TP Từ Sơn và huyện Lương Tài

Rate this post

(BTV) Chiều 21/9, Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13 năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu năng quả hoạt động của HĐND các cấp ”tại thành phố Từ Sơn và huyện Lương Tài.

* Tham dự buổi giám sát tại TP Từ Sơn có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân hàng, HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban MTTQ, các cơ quan, ngành và các Ban của HĐND tỉnh.

Buổi giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại TP Từ Sơn

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng thành phố Từ Sơn và các Hội đồng phường đã hoạt động tích cực và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt các mục tiêu theo Nghị quyết và ra mắt chương trình, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Trong đó, Thường trực HĐND thành phố tổ chức 21 cuộc giám sát, chỉ đạo các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố giám sát 25 cuộc. Công tác đôn đốc, kiểm tra sau giám sát được chú trọng. Từ năm 2018 đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp nhận 664 ý kiến, kiến ​​nghị của cử tri chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Công tác tổ chức các kỳ họp, giải trình, ban hành các Nghị quyết được HĐND 2 cấp trên địa bàn thành phố quan tâm.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đánh giá cao những hoạt động của HĐND 2 cấp trên địa bàn thành phố, bảo đảm đúng Luật, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong công việc giám sát, chất lượng tại các kỳ họp, dân công tác, xử lý thư đơn, các đề nghị của cử tri. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị HĐND thành phố Từ Sơn và HĐND các tỉnh không ngừng thay đổi mới hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, hướng về cơ sở, phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri ở địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, giám sát hoạt động, chất vấn, giải trình, ban hành các nghị quyết của đồng Hội đồng. Chú trọng đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động của HĐND các cấp; Đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Kết quả buổi giám sát, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân hàng HĐND tỉnh Vũ Minh Hiếu đề nghị Thường trực HĐND thành phố Từ Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ chính của tỉnh, thành phố, tập trung triển khai các kế hoạch, kết quả bảo đảm chương trình, đúng Luật. Đối với các kiến ​​nghị, đề xuất của thành phố Từ Sơn, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách tiếp thu, giao Ban Kinh tế – Ngân sách tổng hợp, hoàn thiện bản báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian tới.

* Tại huyện Lương Tài, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng đoàn tiến hành giám sát Kết quả 5 năm thực hiện Nghị định quyết định số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIX về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”.

Toàn cảnh buổi giám sát Thường trực HĐND tỉnh tại Lương Tài


Qua giám sát cho thấy, sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, HĐND 2 cấp huyện Lương Tài đã có nhiều thay đổi mới về nội dung, hoạt động phương thức; chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên, phát huy vị trí tốt, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, HĐND huyện tổ chức 16 kỳ họp, ban điều hành 80 Nghị quyết. HĐND xã, thị trấn tổ chức 161 kỳ họp, ban điều hành 756 Nghị quyết. Chất lượng của kỳ họp từng bước được nâng lên. Nghị quyết của HĐND có thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tế ở địa phương, trả lời các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Công tác chất vấn, giải trình, trả lời chất lượng dần dần đi vào nếp gấp. Công ty giám sát theo chuyên đề quan trọng và có nhiều thay đổi mới về cách tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận kết quả đạt được của HĐND 2 cấp huyện Lương Tài; tiếp thu các kiến ​​nghị, đề xuất của địa phương đối với hội đồng tỉnh và các cơ quan Trung ương, của tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của hội đồng cấp. Đề nghị huyện tiếp tục truyền, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Công cụ kiểm tra trọng lượng, giám sát của Đảng ủy cấp đối với hoạt động của Hội đồng; Phát huy hiệu quả đạt được, phục hồi những hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới.

BTV Phóng viên Group


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *