Thúc đẩy OCOP chương trình và du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Rate this post

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình tiêu chuẩn Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đó là tập trung phát triển kinh tế, nâng cấp đời sống của người dân ở nông thôn; chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn. Do đó, OCOP của Chương trình và Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế nông thôn, gắn kết với xây dựng mới thôn bản.

Sau hơn 4 năm triển khai, OCOP chương trình đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ, toàn diện, được tất cả các phương thức hoạt động triển khai một cách hiệu quả và thành công, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong việc phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến hết tháng 8 năm 2022, toàn quốc có 8.478 OCOP sản phẩm từ 3 sao trở lên của 4.351 chủ thể. Trong đó, có 65,4% sản phẩm 3 sào, 33,4% sản phẩm 4 sào, 1% sản phẩm 5 sào và 0,2% sản phẩm 5 sào.

OCOP chương trình có những hoạt động tích cực, đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn, nhất là góp phần khơi dậy năng lực dây đai, sản phẩm, lợi thế so sánh, đặc biệt là các vùng văn hóa trị giá domain to the products of the OCOP Tích hợp “đa giá trị”, gắn kết giữa các nghiệp vụ phát triển với dịch vụ, du lịch; Thông qua chương trình, nhiều địa phương quy hoạch được các đặc khu nguyên liệu, phát triển các nông thôn, hình thành nhiều sản phẩm OCOP gắn với vai trò như một “đại sứ” chuyển tải những câu chuyện mang văn bản nhân tính của vùng, miền; Hướng dẫn chương trình đi về phát triển kế hoạch ở những vùng khó khăn và các yếu tố nhóm thế giới như đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ.

Special, thông qua OCOP Chương trình, nhiều chủ sở hữu địa phương phát triển nhóm sản phẩm dịch vụ của nông thôn và điểm du lịch. Đến nay, các địa phương đã được đánh giá và công nhận 65 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, trong đó nhiều vùng phát huy được lợi về điều kiện tự nhiên, sản xuất nông nghiệp, văn hóa, truyền thống làng nghề để hình thành các điểm du lịch của nông thôn, đặc sắc, như núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long.

To OCOP chương trình và chương trình phát triển du lịch nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng có hiệu quả và thực chất hơn mỗi cơ quan, đơn vị, địa chỉ theo chức năng của mình xây dựng kế hoạch tham gia hoạt động gia một cách trình bày cụ thể, sáng tạo. Sắp xếp, tổ chức triển khai OCOP Chương trình và Chương trình phát triển du lịch của nông thôn giai đoạn 2021-2025 tinh gọn, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; bố trí ngân sách địa phương lồng ghép các nguồn vốn về tổ chức triển khai thực hiện chương trình, hỗ trợ tư vấn hạ tầng, phát triển sản phẩm, điểm du lịch thôn gắn với xây dựng mới thôn; Cơ chế xây dựng, đặc thù chính sách hỗ trợ phát triển OCOP sản phẩm, du lịch nông nghiệp, phù hợp với nông thôn với định hướng và thực tế điều kiện của địa phương.

Bên cạnh đó, thúc đẩy mạnh công việc tuyên truyền, thay đổi tư duy, nhận thức hoạt động cho chính quyền và nhân dân; hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai chương trình; tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, thị trường, kỹ năng hoạt động du lịch cho người lao động du lịch ở nông thôn; xây dựng các điểm đến, tour du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy các văn hóa trị giá, môi trường bảo vệ và tổ chức nhiều diễn đàn, kết nối cung cấp cho nông thôn du lịch, đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số để quảng bá, giới thiệu mạnh mẽ các sản phẩm du lịch trong nông thôn…

Nông thôn phát triển du lịch không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn là trách nhiệm, tự hào quê hương, xứ sở. Hiện nay, đa số các mô hình du lịch nông thôn đều có giới hạn về giao thông, kỹ năng làm du lịch; Do that is very need to support of the Trung ương bộ ngành, chính quyền địa phương. Đối với chương trình nông thôn phát triển, cần đầu tư nâng cấp các sản phẩm du lịch nông thôn theo hướng đa dạng, sáng tạo, phù hợp với thị trường, trong đó chú trọng thêm về nhóm sản phẩm vận hành . Đồng du lịch phải mang lại cho du khách những trải nghiệm về cuộc sống địa phương, từ đó tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách tại các điểm du lịch của nông thôn….

Các địa phương cần chú ý quan trọng, đầu tư phát triển thêm nhiều sản phẩm OCOP, gắn với đồng phát triển du lịch, điểm du lịch nông thôn để thu nhập của người dân không chỉ vào sản phẩm nông nghiệp mà còn từ đa dạng nông thôn dịch vụ ngành học.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, OCOP chương trình giai đoạn 2021-2025 sẽ được triển khai linh hoạt, phù hợp theo hướng phát triển OCOP giá trị sản phẩm gắn kết với địa phương nguyên liệu. Theo đó, chương trình tập trung phát triển các sản phẩm đặc biệt, hệ thống truyền thông, phát huy giá trị văn hóa, hình thành sản phẩm đa giá trị gắn kết với lợi ích về sản phẩm xuất ra, văn bản hóa giá trị . Đặc biệt là các sản phẩm của làng nghề, nghề truyền thống, dịch vụ du lịch nông thôn; đẩy mạnh phát triển biến chế phẩm, lắp sâu biến chế với địa chỉ nguyên liệu, văn bản hóa và tri thức.

This Giai đoạn sẽ thúc đẩy hoạt động đào tạo, huấn luyện, chú trọng các kỹ năng về tổ chức sản xuất; Administrator; đổi mới, sáng tạo về sản phẩm; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; kỹ năng về bao bì thiết kế, ghi nhãn và sản phẩm mã; sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc theo giá trị chuỗi; tiếp thị và phát triển trường thị trường. Đặc biệt là mới về huấn luyện phương pháp, hướng dẫn theo hướng phát triển sản phẩm dựa vào đồng cộng lực nội bộ.

Faker quản lý chất lượng sản phẩm OCOP sẽ được chú trọng, thúc đẩy giám sát, kiểm tra sản phẩm sau khi được đánh giá, phân loại, nhất là chất lượng, an toàn thực phẩm. Đồng thời, kiểm soát viên, kiểm tra đánh giá, sản phẩm phân loại sau khi hết thời hạn công nhận để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ sở hữu thể đối với người sử dụng.

Chương trình đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cấp – yêu cầu cho OCOP sản phẩm. Cùng đó, xây dựng tập trung để hình thành các “điểm đến” về sản phẩm OCOP gắn kết với các trung tâm du lịch, các hoạt động văn hóa; nâng cao năng lực hệ thống logistic về nông nghiệp và OCOP nhằm thúc đẩy thương mại, thị trường sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, xây dựng trung tâm các điểm, sản phẩm du lịch nông thôn, hình thành các tour du lịch, nông thôn trực tuyến gắn với bảo tồn, phát huy các văn bản trị giá và môi trường bảo vệ.

OCOP sản phẩm, nông thôn du lịch còn nhiều dư địa phát triển, vì vậy công việc triển khai chương trình cần linh hoạt, phù hợp với từng địa phương theo hướng phát huy, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và từng vùng, từng vùng sinh thái môi trường. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo dấu ấn phát triển nông nghiệp, nông thôn vững chắc. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *