Tạo bước biến biến, căn bản trong công việc tiết kiệm, chống lãng phí

Rate this post

(HNMO) – Ngày 14-9, tiếp tục chương trình họp thứ 15, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Văn phòng Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Đây là giám sát chuyên đề của Quốc hội, sẽ được Quốc hội thảo luận tại buổi họp tư vấn sắp tới.

Chủ nhiệm ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo.

Chủ nhiệm ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, để xây dựng dự thảo báo cáo, Đoàn giám sát chuyên đề ban hành kế hoạch giám sát, xây dựng đề cương yêu cầu Phủ Chính, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và UBND, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo chuyên đề giám sát; phân tích các thành viên, tổ chức phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị để chuẩn bị cho các báo cáo, làm việc trực tiếp với phủ Chính, 15 bộ, 15 địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quốc hội đã có 4 lần cho ý kiến ​​đối với báo cáo của các cơ quan về lĩnh vực này. Chủ tịch Quốc hội cũng trực tiếp dự buổi học của Đoàn giám sát với một số bộ, ngành và địa phương.

Một số lĩnh vực trọng tâm của giám sát chuyên đề bao gồm: Hoàn thiện các cơ chế, chính sách; công ty tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm và 5 năm; về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng vốn nhà nước; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; sắp xếp gọn gàng máy tính, máy biên soạn đơn giản; quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên viễn thông; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xử lý, thi hành án; thực hiện các kết luận, kiến ​​nghị của các cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước.

Tới nay, các bộ, ngành, địa phương đã gửi đủ các báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Quá trình giám sát, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra và bổ sung báo cáo theo yêu cầu.

Tuy nhiên, do range, quy mô giám sát chuyên đề, độ dài khoảng thời gian (2016-2021); hệ thống thông tin, liên quan dữ liệu đến công ty thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí chưa được quan tâm đúng mức, nên mặc dù rất nỗ lực, nhưng sau nhiều lần bổ sung thông tin báo cáo, báo cáo số các bộ, ngành, địa chỉ đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn giám sát, chưa được định lượng nhiều tiết kiệm, thất thoát, lãng phí; thông tin, số liệu khác biệt giữa các bộ, ngành với kết quả thanh tra thông tin, kiểm toán, điều tra.

Đầu tiên, hoạt động giám sát tối đa chuyên đề của Quốc hội có tác động, ảnh hưởng, chuyển mạnh mẽ tới công việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Công ty giám sát đã giúp các cơ quan, chuyên sâu nhận thức đơn vị và có trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực thi tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhiều bộ, ngành, địa phương thông qua kết quả giám sát ban đầu của Đoàn giám sát và giám sát chuyên đề của Quốc hội chủ quản ban hành kế hoạch, giải pháp, phân trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân để chỉnh sửa, khắc phục ngay.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Thường vụ Quốc hội đều cho rằng, nội dung giám sát là đúng đắn, kịp thời; đánh giá cao Đoàn giám sát tối đa của Quốc hội thực hiện tổ chức giám sát và có chuẩn bị báo cáo công phu, chi tiết, đầy đủ; góp ý vào một số trọng tâm của chuyên đề giám sát từng sự việc, danh mục, dự án rõ ràng, đi kèm là kiến ​​nghị và cách thức triển khai báo cáo, thảo luận về giám sát trước Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo về dự thảo báo cáo, Khối Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn, đây là cuộc giám sát có quy mô, phạm vi rất rộng và có kỳ vọng rất lớn. dịch vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan dân cử từ trung ương cho đến địa phương cũng như nhân dân, cử tri nói chung.

Đặt nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện báo cáo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng có kết quả là giám sát thực hiện, đáp ứng được yêu cầu thực hiện, Quốc hội ban hành được quyết định, được tạo ra một bước chuyển biến thể hiện, căn bản trong công việc tiết kiệm, chống lãng phí để song hành với công việc đấu tranh phòng, chống tham và tiêu cực hiện nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên bản thảo luận.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị trực tiếp Đoàn giám sát phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ sở liên kết, nhất là Bộ Tài chính, bổ sung, làm rõ các vấn đề thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu, tổng hợp đầy đủ ý kiến ​​để tiếp tục, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo giám sát và dự thảo quyết định, báo cáo lại Đoàn giám sát để tái lập lại Mệnh lệnh Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​bằng văn bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *