Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc

Rate this post

Hội nghị được thực hiện trực tuyến tại trụ sở chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 705 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự kiến ​​hội nghị tại trụ sở Chính phủ đầu có Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các trưởng bộ phận, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực viễn thông.

Phát biểu hội nghị khai báo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua và dự báo thời gian tới tình hình thế giới có nhiều biến động.

Time through and to here, Chính phủ tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề để đối phó với tình hình như hội nghị về ổn định các loại trường vốn, bất động sản, thị trường lao động, khóa tài chính điều hành, tiền tệ … Trong đó, hợp đồng chặt chẽ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa tiền tệ chính sách và khóa tài khoản; tiền tệ chính sách phải quan trọng, chắc chắn, linh hoạt; key policy must be open with important center, important point, effect.

Hội nghị toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, người quản lý người dân, doanh nghiệp nằm trong chuỗi hoạt động đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn để cùng thực hiện các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các đối tượng lớn, ổn định đời sống vật chất của thần dân …

Cải tiến cách thức điều hành luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quan trọng xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững chắc, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự việc phát triển của đất nước.

Theo Thủ tướng, mục tiêu của hội nghị hôm nay là đánh giá một cách tổng thể, khách hàng, toàn diện, chuyên sâu các nhiệm vụ được triển khai về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo , dân người điều hành, doanh nghiệp qua thời gian; kết quả đạt được; những công việc chưa được làm; đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ có thể từ nay đến năm 2025, bảo đảm thực hiện hết, phù hợp với tình hình thực tế nhằm mục đích triển khai có hiệu quả, thực hiện chất lượng công việc.

Với mới tinh thần và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, Thủ tướng tin tưởng, Hội nghị về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành người phục vụ, doanh nghiệp là hội nghị của chung tay cải cách, quyết tâm điều hành.

Báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tại hội nghị cho biết, với mục tiêu thực hiện thắng lợi của các quyết định của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 , Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 quyết định, 21 quyết định, 46 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 106 văn bản chỉ đạo, điều hành.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả của chương trình, chiến lược quan trọng quốc gia về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành như: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong đó yêu cầu cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp ; thủ tục nội dung chính giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt phương pháp cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định của 9 bộ, cơ quan. Cùng với đó, cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh được đưa vào vận hành, cập nhật 17.687 quy định hiện hành, 352 quy định dự kiến ​​ban hành trong 9 dự án văn bản quy phạm pháp luật và phương pháp cắt giảm , đơn giản hóa 1.029 quy định kinh doanh để tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân và theo dõi quá trình thực thi các phương án cải tiến.

Về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương pháp phân cấp thẩm quyền giải quyết 699 / 5.187 thủ tục hành chính trên 100 lĩnh vực (chiếm 13,47%), làm cơ sở cho tổ chức thực thi giai đoạn 2022-2025, giúp tầng nấc ngắn, thời gian ngắn, rút ​​ngắn thời gian giải quyết thủ tục của cơ quan quản lý, nâng cao hiệu quả của bộ phận quản lý, chức năng; đồng thời, giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, đến nay, cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa sổ cấp để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 56 trung tâm phục vụ hành chính cấp tỉnh, 1 bộ phận một cửa sổ trung tâm , 6 local vẫn duy trì bộ phận mô hình một cửa tại các cơ sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Show, has 53/63 this method only 2 system. The Most will be down the capital and cross-cross-cac chức năng phân tích giữa hai hệ thống, tăng cường tích cực, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như đáp ứng yêu cầu hồ sơ hóa số, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của phủ Chính.

Về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, hiện nay nền tảng chỉ, hệ thống thông tin quan trọng Chính phủ điện tử phục vụ đạo, điều hành chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục vận hành, phát phát triển góp phần thay đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, chuyển đổi số trong nội bộ khối nhà quản lý nhà nước và máy chủ chỉ đạo, điều hành.

Gửi, nhận văn bản điện tử có ký hiệu giữa các nhà điều hành cơ sở nước ở cả trung ương và địa phương đã được triển khai. Riêng trong 8 tháng năm 2022, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên văn bản quốc gia là trên văn bản triệu tập 3,56. Công việc hồ sơ xử lý trên môi trường điện tử đã được triển khai quyết định tại nhiều bộ, ngành, địa phương …

Bên cạnh những kết quả đạt được, công việc cải cách thủ tục hành chính và không tồn tại, hạn chế. Trong đó, thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực như đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, nội vụ, lao động, công việc, y tế, giáo dục, kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu… còn nhiều ngăn cản; but slowmotion profile state process; not Quan tâm triển khai cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Khai thác số hóa tại các bộ, ngành, chậm địa phương, có chỗ đứng, hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị trang chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, công việc thực hiện gửi, nhận văn bản và công việc hồ sơ xử lý trên môi trường điện tử còn không nghiêm trọng; công ty chỉ đạo, điều hành chủ yếu dựa trên tờ giấy dẫn đến không kịp thời, thiếu chính xác, không xác định trách nhiệm và cá nhân không thể giải quyết được; kỷ luật, kỷ cương trong công việc thực thi còn chưa nghiêm.

HUY LÊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *