Thủ tướng Chính phủ bổ sung lệnh 3 Phô lệnh

Rate this post

Theo Quyết định 1070 / QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ bổ sung nhiệm vụ 3 Phó Tư lệnh - Ảnh 1.

Đại tá Lê Hồng Nhân

Tại Quyết định 1071 / QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Quách Văn Nhỏ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ bổ sung 3 Phó Tư lệnh - Ảnh 2.

Đại tá Quách Văn Nhỏ

Còn tại Quyết định 1072 / QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân Phòng không – Không quân, giữ chức Phó Lệnh Quân phòng – Không quân, Bộ Quốc phòng .

Thủ tướng Chính phủ bổ sung 3 Phó Tư lệnh - Ảnh 3.

Đại tá Vũ Hồng Sơn

Theo B. Trân

Lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *