Thay đổi mới, sáng tạo, phá vỡ đối với tập tin kinh tế mô hình

Rate this post

Sáng 23/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Tư vấn phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tuyến tiếp nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Diễn đàn có chủ đề Chuyển đổi số – động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20 / NQ-TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục thay đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập trong giai đoạn mới.

Cùng chủ trì Diễn đàn với Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo thay đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Tham dự Diễn đàn tại điểm trụ sở Chính phủ có các đồng chí Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cơ quan của Quốc hội, đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự Diễn đàn được kết nối trực tuyến với trụ sở UBND các địa phương.

Phát biểu ngữ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tổ chức diễn đàn nhằm truyền tải thông điệp quan trọng của tinh thần thay đổi mới, sáng tạo, phá vỡ đối với mô hình kinh tế tập thể (nòng cốt là các tổ chức năng kinh tế hợp tác, HTX) là thành phần kinh tế quan trọng. Tinh thần thay đổi mới bao gồm thay đổi tư duy nhận thức và hành động để thay đổi hoạt động phương thức, quản lý sự thay đổi gắn với chuyển đổi số để tạo ra những giá trị mới, chuyển đổi mô hình kinh tế tập thể cách linh hoạt, phù hợp hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu và tăng cường nguồn cho sự phát triển.

Thủ thuật nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất cả, yêu cầu khách hàng quản lý của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời trợ giúp các cấp, các phương thức thay đổi và nâng cấp cao năng lực điều hành quản lý. Ứng dụng nghệ thuật thông tin, chuyển đổi số là phù hợp với phẩm chất, năng lực con người Việt Nam cần cù, ham học hỏi, linh hoạt và sáng tạo.

Số chuyển đổi tiến trình trong nước đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng. Khi COVID-19 diễn biến phức tạp, chuyển đổi số trở thành đáp ứng yêu cầu của các thiết bị, các ngành, các địa phương và dân cư, doanh nghiệp để vừa phòng, chống hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Khi bệnh được kiểm tra, chuyển đổi số tiếp tục là công ty trọng tâm, góp phần quan trọng phục hồi nhanh, phát triển nền kinh tế – xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, chủ sở hữu gắn với động , tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, chiến lược; tập trung thực hiện 3 chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng.

Move number is the server, the resoured to the Party and Nhà nước, là công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ giám sát sao và quyết định triển khai. Đặt vấn đề cho chúng ta, chúng ta phải hỗ trợ chuyển đổi mạnh mẽ một số cách nhanh chóng, hiệu quả và chất lượng.

Thủ tướng định hướng phát triển khu vực kinh tế luôn được Đảng, Nhà nước và tất cả các đối tác phát triển quan tâm. Phát triển kinh tế tế bào có thể là xu thế tất cả trong tiền cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết 20-NQ / TW tại Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nêu rõ quan điểm: “Kinh tế tập là thành phần kinh tế quan trọng, phải được cố định và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân “.

Time qua, khu vực kinh tế nước ta có nhiều biến thể hoạt động tích cực về cả nhận thức, chính sách, pháp luật, quá trình phát triển và chuyển đổi về số lượng, quy mô, tổ chức cơ cấu, tính toán liên kết và hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể của nước đến nay chưa được phát triển như mục tiêu, yêu cầu và mong muốn. Thay đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập tin có thể gặp nhiều khó khăn. Năng lực, hiệu lực của HTX còn yếu, hiệu quả hoạt động không cao, tổ chức quản lý mô hình, chưa phù hợp, HTX quản lý chế độ. Một trong những nhân nguyên là một số nội dung hoạt động không kịp tình hình, trong đó chuyển đổi số còn chậm và thiếu chiến lược, hành động cụ thể.

“Chính vì vậy, kinh tế hợp tác, HTX phải chủ động thay đổi cơ sở sản xuất phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích với tình hình phát triển mới là yêu cầu thiết bị, không thể đảo ngược”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng: Thay đổi mới, sáng tạo, phá vỡ đối với mô hình kinh tế tập tin - Ảnh 1.

Thủ thuật nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất cả, yêu cầu khách hàng quản lý của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. (Ảnh: VGP / Nhật Bắc)

Trên tinh thần đó, Diễn đàn với chủ đề “Chuyển đổi số – Động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20- NQ / TW” để cùng đánh giá những kết quả đạt được trong chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, HTX nói riêng; đồng thời nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, công thức và các vấn đề đang đặt ra hiện nay để có các giải pháp phù hợp để thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới, tạo ra động lực cho kinh tế file, HTX phát triển nhanh và vững chắc, gắn kết với công việc có thể hóa Nghị quyết số 20 của Trung ương.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu với tinh thần “quyết tâm chuyển đổi số, quyết tâm thay đổi mới, quyết tâm thay đổi gắn kết với hiệu quả” mô hình kinh tế hợp tác, HTX.

Thủ tướng mở một số nội dung thảo luận như công cụ hội đồng và công thức trong chuyển đổi quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX nói riêng; những kinh nghiệm trong nước, quốc tế và đề xuất giải pháp (đặc biệt là giải pháp thể chế, chính sách) và các công cụ giải pháp có thể, gắn với từng bộ, ngành cụ thể để thúc đẩy chuyển đổi số tại khu vực kinh hợp tác, HTX; các bộ, ngành, cơ quan chức năng, địa phương trao đổi, chia sẻ và giải đáp các đề xuất với tinh thần chân thành, thẳng đứng, cầu thị, cân đối hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, HTX và người dân.

Sau Diễn đàn, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Tư vấn phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở quản lý, giám sát các bộ, ngành, địa phương có thể được hóa Các giải pháp đã được thống nhất và thực hiện các nhiệm vụ do HTX phát triển gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ / TW.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, các HTX trên cả nước đang hoạt động đa dạng trong lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp và tín dụng; nhiều HTX tiếp cận chuyển đổi theo kiểu HTX mới, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thích ứng với nhu cầu thị trường.

Show cả nước có 28.237 HTX, trong đó, 18.785 HTX nông nghiệp, 9.452 HTX phi nông nghiệp (2.255 HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 2.293 HTX thương mại dịch vụ, 1.582 HTX vận tải, 905 HTX xây dựng, 542 Môi trường HTX, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân và 694 HTX khác).

Phân bổ theo vùng kinh tế, Đồng bằng sông Hồng có 7.085 HTX (25,09%), East North có 5.048 HTX (17,88%), North Trung Bộ có 4.178 HTX (14,8%), Đồng bằng sông Cửu Long có 3,296 HTX (11,67%), Tây Bắc có 2,934 (10,39%), Đông Nam Bộ có 2,209 (7,82%), Tây Nguyên có 1,881 HTX (6,66%), Duyên hải miền Trung có 1.606 HTX (5,69%). Cả nước có 130.760 tổ hợp tác, 120 liên hiệp hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Hầu hết các HTX, hiệp hội HTX thành lập mới từ sau Luật HTX năm 2012 đều được xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, nhiều HTX chủ động tiếp cận như cầu thị trường, thay đổi mới cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả quả, chất lượng sản xuất (nhà và máy từng bước hiện đại, ứng dụng tin học phần mềm trong quản lý, điều hành, một số chuyển đổi mạnh mẽ …).

Theo sát tài liệu kết quả, 83,5% HTX đánh giá công việc chuyển đổi là cần thiết; 18,9% HTX has a plan with the current tool to; 68% HTX có sử dụng ít nhất một trong các phương thức giới thiệu và bán sản phẩm trực tuyến.

Nhiều HTX, đặc biệt là các HTX có giám đốc và nguồn nhân lực trẻ, năng động, khởi động bước đầu thành công qua mô hình HTX mạnh, chủ động, tiếp cận, đầu tư, kết nối sản xuất , tiêu thụ với các HTX cùng loại hoặc khác loại hình theo số chuyển đổi ứng dụng tăng chiều, đặc biệt ứng dụng trong và sau khi dịch bệnh COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *